Perfect wetenschappelijk

door lievendebrouwere

20130813-082954.jpg

In de krant lees ik dat er ‘mogelijk een perfect wetenschappelijke uitleg bestaat voor bijna-doodervaringen, waarbij mensen zeggen dat ze bijvoorbeeld een lange tunnel met fel wit licht hebben gezien. Amerikaanse onderzoekers vermoeden dat zo’n ervaring het gevolg is van een verhoogde hersenactiviteit in de eerste ogenblikken na een hartstilstand.’

Het bericht doet me denken aan het HPV-virus dat in 2% van de gevallen ‘kan leiden’ tot precarcinome cellen die, als ze niet behandeld worden, ‘kunnen leiden’ tot baarmoederhalskanker.

Onderzoekers vermoeden dat er misschien een uitleg mogelijk is voor bijna-doodervaringen, want ze zouden het gevolg kunnen zijn van verhoogde hersenactiviteit. Tot die conclusie zijn ze gekomen toen bleek dat ratten een verhoogde hersenactiviteit vertoonden nadat er een hartstilstand bij hen was opgewekt.

En dat moet dan wetenschap voorstellen!

Na de ervaringen van Dr. Eben Alexander (zie mijn bericht van 9 juli 2013 ) die een week lang geen enkele hersenactiviteit vertoonde, is dit onderzoek volslagen belachelijk. Of toch de conclusies die eruit worden getrokken.
Maar dat is natuurlijk geen bezwaar, want de idee dat het menselijke bewustzijn méér zou kunnen zijn dan wat electrische activiteit in de hersenen moet kost wat kost de kop worden ingedrukt.
Zelfs als dat niet lukt, is er nog altijd winst.
Want als het publiek niet in al die materialistische propaganda trapt, en begint te vermoeden dat er méér is dan alleen maar materie, begint ze ook de wetenschap te wantrouwen.

En geest zonder wetenschap, is al even erg als wetenschap zonder geest.
Materialisme of spiritualisme, het komt op hetzelfde neer.
Het is lood om oud ijzer.
Want waar het om gaat, is de – kunstzinnige – verbinding tussen beide.
Wat een mens tot mens maakt, ligt noch in de materie, noch in de geest.
Het ligt in de kunst die beide met elkaar verzoent.
Het ligt in de drieëenheid wetenschap, kunst en religie.

Alle goede dingen bestaan in drieën.
Als één ervan ontbreekt, worden beide andere onmenselijk.