Materialisme

door lievendebrouwere

Ik begrijp het misschien niet goed, maar hoe verklaren materialisten het volgende?

Volgens hen is denken geen geestelijke activiteit maar het product van electrische impulsen en chemische reacties in de hersenen. Die zijn op hun beurt het resultaat van bewegingen van elementaire deeltjes, de bouwstenen van alles wat bestaat. Want volgens de materialisten bestaat er niets buiten de materie.

Nu wil het geval dat sommige hersenen materialistische gedachten produceren, terwijl andere hersenen gelovige gedachten produceren.
Dat is uiteraard allemaal het werk van de elementaire deeltjes, niet van de eigenaars van die hersenen, want die bestaan ook uit elementaire deeltjes.

20130816-192708.jpg

Toch zeggen de materialisten tegen de gelovigen: jullie zijn verkeerd! Jullie God bestaat niet, hij is louter een denkbeeld dat is voortgebracht door jullie hersenen!
Waarop baseren ze zich om dat te beweren?
De gelovigen zouden kunnen antwoorden: dat alles uit materie bestaat, is net zo goed een denkbeeld dat door hersenen is voortgebracht, dat wil zeggen door elementaire deeltjes!
Zijn er dan twee soorten materie?
Materie die juiste gedachten voortbrengt en materie die verkeerde gedachten voortbrengt?

Daar heb ik bij Richard Dawkins of Dick Swaab alvast nog niets over gelezen.
Hoe weten die mensen eigenlijk dat het waar is wat ze zeggen?
Omdat het wetenschappelijk is aangetoond?
Maar wetenschap is het resultaat van denken.
En daarmee zijn we weer terug bij af.

Als denken wordt voortgebracht door elementaire deeltjes, en als er buiten die elementaire deeltjes niets bestaat, hoe kun je dan onderscheid maken tussen juiste en verkeerde gedachten?
Bestaat er dan zoiets als ‘waarheidsmaterie’ of een ‘waarheidsgen’?
En zijn de hersenen van materialisten dan samengesteld uit dergelijke ‘ waarheidsdeeltjes’, en die van gelovigen niet?
Ook daar heb ik nog nimmer iets over gehoord.
Nogal begrijpelijk trouwens.
Het zou een beetje klinken alsof materialisten tot een superieur … ras behoren.
Want hun gelijk moet natuurlijk een materiële, fysieke basis hebben.
Waar zou het anders op gebaseerd zijn, als er buiten de materie niks bestaat!

20130816-193058.jpg

Ik zie echt niet in hoe de materialisten hieruit raken.
Ik zie wel hoe het concept ‘waarheid’ steeds meer gerelativeerd wordt.
Dé waarheid bestaat niet.
Ieder heeft zijn eigen waarheid.
Culturen zijn gelijkwaardig.
Enzovoort.

Ja, het materialisme dringt steeds dieper door in onze beschaving.
De kunst heeft ze bijvoorbeeld al helemaal in zijn greep.
Niemand kan nog zeggen wat kunst is, beweren Jan Hoet & co.
Dus is kunst wat we kunst noemen.
Of zoals Marcel Duchamp reeds zei: dit is kunst omdat ik het zeg!
En hij stelde een pispot tentoon.
Sindsdien kan letterlijk alles kunst zijn, lees: kunst genoemd worden.
Anything goes.
Immers: de schoonheid bestaat niet.

20130816-193231.jpg

En zo bestaat ook de waarheid niet meer.
Zij is immers het resultaat van botsende elementaire deeltjes.
En wie het hardst botst, mag iets ‘waar’ noemen.
Ofte Darwinisme in de hersenen.
De wetenschappelijke versie van: wie het hardst roept, krijgt gelijk.

Ja, zo kan ik het materialisme wel begrijpen.
Maar wat ik niet begrijp, is dat materialisten blijven volhouden dat het waar is wat ze zeggen.
Dat kunnen ze, volgens hun eigen overtuiging, helemaal niet beweren.
Ze kunnen alleen zeggen: ik heb gelijk omdat ik het hardst roep.
Maar dat zeggen ze niet.
Nog niet.

Wellicht is dat nog een laatste rest van het oude geloof in iets wat boven de materie uitgaat.
Zoals bijvoorbeeld de waarheid.

Maar die bestaat uiteraard niet.
Er bestaat alleen the survival of the fittest elementaire deeltjes.
Het recht van de sterkste dus.

Ja, nu begrijp ik het.

20130816-193356.jpg