Het spel van de twee koppen

door lievendebrouwere

20131019-130031.jpg

Bent Van Looy is de frontman van Das Pop, een Vlaamse band die bestaat uit gewezen leerlingen van de Gentse steinerschool.
Hij staat vandaag in de krant omdat hij 70 euro boete heeft moeten betalen wegens … het drinken van koffie op de tram.
In een reactie daarop twitterde hij: Antwerpen, you’re losing it!
(Bent woont namelijk in Parijs, vandaar het Engels)

Iedereen weet natuurlijk wat hij daarmee bedoelt.
Of beter, wie.
Bart De Wever is de schuldige.
Het is zijn schuld dat het bergaf gaat met Antwerpen.
Het is zijn schuld dat je daar nu beboet wordt als je koffie drinkt in het openbaar.
Het is zijn schuld dat het zo slecht gaat met de economie.
Kortom, Bart De Wever is de schuld van ALLES.
Dat weet iedere weldenkende, progressieve, intelligente, vrijheidslievende, kortom ‘betere’ Vlaming.

Bij nader inzien, bleek BDW niks te maken te hebben met die boete.
Het was geen GAS-boete maar een LIJN-boete.

Natuurlijk kaderen beide soorten boetes in dezelfde zero-tolerancementaliteit die momenteel in Antwerpen, Mechelen en andere Vlaamse steden geldt.
En natuurlijk is het belachelijk om iemand een boete te geven omdat hij koffie drinkt op de tram.
En natuurlijk wordt daar terecht tegen geprotesteerd.

Maar dat neemt allemaal niet weg dat die protesten schijnheilig zijn.

Want wat ligt er aan de basis van die repressieve mentaliteit?
Dat weet iedereen: het zijn de ‘jongeren’.
En iedereen weet ook wie met die schijnheilige term bedoeld wordt: de allochtone jongeren.
En iedereen weet ook om welke allochtone jongeren het gaat: de Marokkaanse.
Dat weet men niet alleen in Vlaanderen, dat weet men ook in Nederland, dat weet men in heel Europa.
Het zijn altijd weer dezelfden die last verkopen.
Al van in de tijd van de bordjes ‘interdit aux Nord-Africains’.
Wat de Vikingen vroeger waren, zijn de Marokkanen vandaag: een gesel Gods, of beter een gesel Allahs.
Tientallen jaren al verzuren zij het leven van talloze mensen met hun kleine en grote pesterijen.
Als ze geen vrouwen lastigvallen, dan slaan ze buschauffeurs of trambegeleiders in elkaar, steken auto’s in brand, voeren oorlog met de politie, en vermoorden af en toe iemand.

Dat, en niets anders, is de oorzaak van de invoering van die GAS-boetes.
Het was gewoon te ver gekomen.
En wiens schuld was het dat het zover was gekomen?
Niet die van Bart De Wever.
Maar wel die van de progressieve, ‘betere’ Vlamingen.
Zij zijn het die, door hun verregaande permissiviteit, door hun pseudo-verdraagzaamheid, door de égards waarmee ze de moslims behandelen, door hun geschreeuw tegen racisten en andere Untermenschen, de ruimte geschapen hebben waarin de Marokkaanse jongeren hun gang konden gaan.
Zij vormden de baarmoeder voor deze draak.

En wie maakt nu groot misbaar over de noodmaatregelen die tegen dit monster worden getroffen?
Juist.
Degenen die aan de basis liggen van de hele wantoestand.
Degenen die ervoor gezorgd hebben dat die maatregelen noodzakelijk werden.
Dezelfden die het monster de kans hebben gegeven om ongestoord te groeien en het beschermd hebben tegen de kritiek van degenen die er het slachtoffer van werden.

Het is hetzelfde patroon dat je ook terugvindt in de War on Terror.
Hevig verontwaardigd verklaart Amerika de oorlog aan Saddam Hoessein, een zeer repressieve dictator die ze … zelf in het zadel hebben geholpen, die ze zelf beschermd hebben tegen zijn vijanden zodat hij ongestoord sterk kon worden.
Idem voor Osama bin Laden.
Idem voor president Assad.

Hetzelfde patroon vertoont ook de War on Bart.
Alle ‘betere’ Vlamingen, alle politici, alle journalisten, alle schrijvers, alle kunstenaars verenigen zich in hun afschuw voor Bart de Draak.
Maar wie heeft het optreden van die ‘draak’ noodzakelijk gemaakt?
Wie heeft ervoor gezorgd dat Vlaanderen langzaam door de knieën gaat onder de verpletterende druk van de torenhoge belastingen, de geldtransfers naar Wallonië en Brussel, de onoverzienbare schuldenlast, de ongecontroleerde immigratie, enzovoort?
Precies: degenen die nu moord en brand schreeuwen tegen Bart de Grote Boosdoener.

De overheid begint in ons land streng op te treden tegen ‘overlast’ en ze schrijft te pas en te onpas GAS-boetes uit.
Ze bestrijdt met andere woorden een draak die ze zelf groot heeft gemaakt.
En Bent Van Looy doet … hetzelfde.
Hij steekt de draak (sic) met de overheid die hij – als kunstenaar – zelf mee aan de macht heeft gebracht.
(O, wat zijn ze Belgische-regeringsgetrouw, de Vlaamse kunstenaars!)

Ik moet ervoor opletten dat ik op mijn beurt niet de draak steek met Bent Van Looy.
Want zo werkt de draak.
Hij zet iedereen tegen iedereen op, en blijft zelf buiten schot.
Hij kijkt grinnikend toe hoe we voor hem werken.

Lucifer (de ‘betere’ Vlaming) zorgt ervoor dat Ahriman (het islam-extremisme) stiekem het land kan binnendringen en rustig groot worden. Als Ahriman dan het hoofd opricht en (door de ‘slechtere’ Vlaming) beteugeld moet worden, reageert Lucifer verontwaardigd om zoveel repressiviteit.

Het is een ingenieus spelletje dat de draak speelt met zijn twee handpoppen, Lucifer en Ahriman.
Een spelletje dat de mensheid verdeelt in twee groepen die elkaar als het vleesgeworden kwaad bestrijden.
Beide groepen denken de draak te bevechten, maar in werkelijkheid is het de ene drakenkop die de andere bevecht.

En dit drakengevecht is een schijn-gevecht.

De overheid die nu de islam-overlast hard lijkt aan te pakken, staat in werkelijkheid op heel goede voet met de islam.
Ze speelt ermee onder één hoedje.
Zij viseert niet de Marokkaanse jongeren, die de echte overlast vormen.
Ze heeft daar trouwens geen greep meer op.
Nee, in de grond viseren zowel de overheid als de Marokkaanse pestjongeren de gewone mens, die op de tram rustig een kopje koffie zit te drinken en geen mens kwaad doet.

En die gewone mens heeft dat niet door.
In zijn verontwaardiging kiest hij nu eens partij voor de ene drakenkop en dan weer voor de andere.
Maar hij slaagt er niet in zich los te maken van de draak,
want hij krijgt geen zicht op diens spel-van-de-twee-koppen.

En dat zijn geen koppen koffie …

20131019-143426.jpg