Miraculeus mirakel

door lievendebrouwere

Op de blog van Luc Verbeke, die ik vandaag toevallig voor het eerst bezocht, vond ik onderstaand verhaal.
Ik heb geen idee of het waar is, maar si non e vero dan is het toch wel spannend geschreven.
Oordeelt u zelf.

Op 18 augustus 1996 om 19 uur droeg Pater Alejando Pezet de Mis op in een kerk in het centrum van Buenos Aires. Na afloop kwam een vrouw hem zeggen dat er aan de uitgang van de kerk een weggeworpen hostie lag. Toen pater Alejando ging kijken, vond hij een bevuilde hostie. Voorzichtig legde hij ze in een kommetje water en zette dat in het tabernakel van de Sacramentskapel.

Een week later, op maandag 26 augustus deed hij het tabernakel open en zag tot zijn verbijstering dat de hostie veranderd was in een bloederige massa.
Hij verwittigde Mgr. Bergoglio (de huidige paus, toen net gepromoveerd tot kardinaal ) en die gaf instructies om de hostie op een professionele manier te laten fotograferen. De foto’s werden genomen op 6 september en tonen duidelijk dat de hostie een stuk vlees was geworden, aanzienlijk groter dan het oorspronkelijke stukje brood.

De ‘hostie’ bleef jaren in het tabernakel liggen en men hield de geschiedenis geheim.

Omdat het stuk vlees geen enkel teken van ontbinding vertoonde, besliste Mgr. Bergoglio om het wetenschappelijk te laten onderzoeken.Op 5 oktober 1999, in aanwezigheid van Mgr. Bergoglio, die intussen aartsbisschop geworden was, nam Dr.Castanon een staal van het bloedende vlees en zond het naar New York voor onderzoek. Omdat hij de resultaten van het onderzoek niet wilde beïnvloeden, maakte hij de herkomst van het vlees niet bekend.
Eén van de onderzoekers was de bekende cardioloog en medico-legale anatoom patholoog Dr. Frederic Ziguba. Hij bevestigde dat het onderzochte weefsel inderdaad vlees was en dat bloed menselijk DNA bezat. Hij verklaarde verder dat het onderzochte weefsel een stuk was van de wand van de linkerkamer van de hartspier. Het stuk hartspier vertoonde tekenen van ontsteking en bevatte een groot aantal witte bloedcellen. Dat wees erop dat het weefsel leefde op het moment dat het staal genomen werd. Bovendien waren deze witte bloedcellen doorgedrongen in het weefsel wat erop wijst dat het hart, voor het staal genomen werd, blootgesteld was geweest aan intense stress, alsof de eigenaar zwaar op de borstkas was geslagen.

Twee Australiërs, de journalist Mike Willesee en de jurist Ron Tesoriero, waren getuigen van deze thesis. Ze kenden de herkomst van het staal en waren verbijsterd door de woorden van Dr.Zugiba. Mike Willesee vroeg de dokter hoelang de witte bloedcellen zouden kunnen overleven als het weefsel in het water bewaard werd. Dr. Zugiba antwoordde dat ze in enkele minuten afgestorven zouden zijn. Daarop onthulde de journalist dat het weefsel, waaruit het staal genomen werd, eerst een maand bewaard was in gewoon water en daarna drie jaar in gedemineraliseerd water. Pas daarna werd het onderzochte staal genomen.

Dr. Zugiba kon dit moeilijk geloven en zei dat het op geen enkele manier wetenschappelijk te verklaren was. Ook vroeg hij: U moet me eens iets uitleggen. Als dit staal van een overledene afkomstig is, hoe valt het dan te verklaren dat de cellen die ik onderzocht nog bewogen en pulseerden? Pas dan vertelde Mike Willesee dat het staal afkomstig was van een geconsacreerde hostie (wit, ongedesemd brood ) die op mysterieuze manier veranderd was in bloedend menselijk weefsel. Verbluft antwoordde dr. Ziguba: Hoe kan een geconsacreerde hostie veranderen en levend menselijk vlees en bloed? Dat zal voor de wetenschap altijd een onverklaarbaar mysterie blijven, een mysterie dat buiten haar bevoegdheid valt.

Daarna zorgde Dr. Ricardo Castanon Gomez ervoor dat de laboratoriumgegevens van het mirakel in Buenos Aires vergeleken konden worden met die van het mirakel van Laciano, steeds zonder de herkomst te vermelden van het onderzoeksstaal. De deskundigen die deze onderzoeken vergeleken, kwamen tot het besluit dat de rapporten van de twee laboratoria betrekking hadden op stalen van dezelfde persoon. Beide stalen toonden dezelfde bloedgroep AB positief. Het bloed vertoont de kenmerken van een man die geleefd heeft in het Midden-Oosten.

Tot hier het relaas.

Geef toe: niet normaal!
Als het waar is natuurlijk.
Het zwakste punt in het verhaal vind ik de aanwezigheid van Bergoglio, nu Franciscus I.
Ik vertrouw die vent niet.
Maar wie ben ik?

20131021-233459.jpg

Advertenties