Onbenullig

door lievendebrouwere

20131123-195256.jpg

In Brussel heeft men een tentoonstelling van Vlaamse Primitieven moeten sluiten omdat er … water door het dak naar binnen lekte.
Het lijkt een onbenullig voorval, maar het is mijns inziens een veelbetekend beeld, los van wie er verantwoordelijk voor is.
Dat het uitgerekend om schilderijen van Vlaamse schilders gaat, maakt zeker deel uit van de symboliek.
Het is een kwestie van tijd voor de laatste Vlamingen uit Brussel verdreven zullen zijn.
En dat zal niet zomaar een plaatselijke communautaire kwestie zijn (een ‘onbenullige’ zaak zoals velen vinden), evenmin als de gedwongen sluiting van de Brusselse tentoonstelling een plaatselijke kwestie is.
Het zal een Europese blamage zijn.
Want heel Europa is verantwoordelijk voor de vorming van België, het land waar een volk uit zijn eigen hoofdstad verdreven wordt (en gelukkig mag zijn als het daarbij blijft).
Heel Europa wordt ook geblameerd als er in zijn hoofdstad zo achteloos wordt omgesprongen met kunstwerken die door musea van de hele wereld welwillend werden uitgeleend.
De hele wereld weet nu hoe er in Europa – Europa dat cultuur betekent volgens Mia Doornaert – met kunst wordt omgegaan.
En God weet dat het niet om een uitzondering gaat.
Ik herinner mij nog heel goed dat ik ooit het Antwerpse museum bezocht en in de Rubenszaal een zinken teil zag staan waar lustig water in druppelde.
De met fluweel beklede muren vertoonden grote natte plekken, van boven tot beneden.
Misschien droop het water ook op de schilderijen van Rubens, dat is best mogelijk – álles is mogelijk in dit land – maar ik kon het niet meer aanzien en ben beschaamd weggelopen.

Dat is zeker al tien, vijftien jaar geleden.
Pas nu is het museum dicht voor restauratiewerken.
Ik mag er niet aan denken wat ze er zullen van maken.
En ook niet of ze er niet zullen van profiteren om grote kuis te houden in hun collectie, lees: een aantal meesterwerken naar de kelder te verwijzen.
Daar zijn ze in Brussel trouwens ook goed in.
De laatste keer dat ik er was, bleek één van de absolute topstukken van hun collectie – de ‘Volksvrouw’ van Henri De Braekeleer – nergens meer te vinden.
Naar de kelder verwezen.
Of gewoon verkocht.
Ze zouden niet durven zeker?
In dit land durven ze álles.

Iemand nog iets gehoord van de ‘Rechtvaardige Rechters’?
Nooit werd er een symbolischer diefstal gepleegd.
En wáár werd die gepleegd?
Juist.
In dat onbenullige landje aan de zee …

20131123-195322.jpg