Appeasement op z’n Belgisch

door lievendebrouwere

20131128-093544.jpg

Premier Elio Di Rupo heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen kamerlid Laurent Louis, die hem een “pedofiel” had genoemd. Op 5 december komt de commissie bijeen, die moet nagaan of onschendbaarheid van het onafhankelijke kamerlid kan opgeheven worden. De commissie zal een rapporteur aanduiden, die de zaak moet voorbrengen in de plenaire zitting, waar Laurent Louis zelf gehoord wordt. Daarna volgt er een stemming achter gesloten deuren, aldus kamervoorzitter André Flahaut.

Aldus de krant.

In Frankrijk staat het land (lees: de media) op stelten als een minister in een dubieus blaadje een aap wordt genoemd.
In België kijkt men nauwelijks op als de eerste minister, de premier van het land, in het parlement publiekelijk een pedofiel wordt genoemd.
De zaak dateert namelijk al van verleden jaar, en pas nu gaat men er iets aan doen.
Nu ja, doen.
Deze zaak zal nooit voor de rechtbank komen.
En als dat toch gebeurt, zal het een schijnproces worden.
Iedereen weet namelijk dat Laurent Louis gelijk heeft.
De premier van dit gezegende land is een praktiserend pedofiel.
Dat heeft hij zelf toegegeven.
Mijn voorkeur gaat uit naar jonge jongens, verklaarde hij ooit in een interview.
En ‘jonge jongens’, dat zijn geen 18-plussers.
Het is trouwens algemeen bekend dat de premier regelmatig de Brusselse homo-clubs afschuimt op zoek naar ‘vers vlees’.
Als ik me niet vergis gebruikt hij daarvoor zelfs dienstwagens.

Het geeft een idee van de macht die deze man en zijn PS in dit land heeft.
Ze kunnen zich gewoonweg alles permitteren.
Zou er één (beschaafd) land ter wereld zijn waar de bevolking een pedofiel als premier zou dulden?
Kleine misstappen zijn vaak al voldoende om de carrière van een politicus te ruïneren.
Maar niet zo in België.
Het geeft ook een idee van de grenzeloze braafheid van de Vlamingen.
Ze worden door Di Rupo als quantité négligeable behandeld, maar ze peinzen er niet over om diens pedofiele praktijken als politiek wapen in te zetten.
Bart De Wever zou het eens moeten wagen!
Het zou meteen het einde van zijn politieke loopbaan betekenen.
Dergelijke lage praktijken dulden Vlamingen niet … van andere Vlamingen.
Ze dulden ze alleen van anderen, en wel in onbeperkte mate.

Ik begin te vermoeden dat er achter die ziekelijke meegaandheid van de Vlaming een niet minder ziekelijke hoogmoed schuilgaat.
Zo van:
Ach, je kan dat Di Rupo niet kwalijk nemen, het is maar een Waal, een Italiaanse Waal dan nog. Die mensen weten niet beter.
Zij zijn nog niet zover geëvolueerd als wij Vlamingen.
Ze zitten nog in een vroeger ontwikkelingsstadium en daar moet je begrip en geduld voor opbrengen.
Het is niet omdat wij op een hoger moreel niveau staan, dat wij moeten neerkijken op die mensen.
Integendeel, wij moeten hun fouten geduldig verdragen, hoe erg ze ook zijn.

Ja, ik denk dat wij Vlamingen ons eens ernstig moeten gaan bezinnen over zowel onze verregaande braafheid als ons verregaande paternalisme.
Of zou ik ‘maternalisme’ moeten zeggen?
Want er is niks mannelijks aan om je 200 jaar te laten misbruiken door je partner en te blijven zeggen: ach, hij bedoelt het zo niet!
Want hoe zit het als die partner niet alleen jezelf, maar ook je kinderen misbruikt?
Dat is noch paternalistisch, noch maternalistisch.
Dat is iets heel anders.

Het is dus helemaal geen smerige politieke zet om Di Rupo zijn pedofiele praktijken voor de voeten te werpen.
Het is een smerige politieke zet om dat niét te doen.