Ik zou wel eens willen weten …

door lievendebrouwere

Onlangs heeft de N-VA van Bart De Wever haar plan voor Brussel voorgesteld.
Brussel is namelijk 1 probleem, niet alleen voor Europa, maar ook voor België, en vooral voor Vlaanderen.
Wat hield het Vlaamse voorstel in?
1. Meer autonomie voor Brussel in Brusselse aangelegenheden.
2. Persoonsgebonden zaken (onderwijs, cultuur, sociale zekerheid) worden geregeld door de gemeenschappen.
3. Hoofdstedelijke functies worden geregeld door de Belgen.

Punt 3 is de evidentie zelf. Een stad kan geen hoofdstad zijn van een land als dat land niks te zeggen heeft in zijn hoofdstad.
Punt 2 staat sinds jaar en dag in de grondwet. Dus dat is ook niks nieuws.
Nieuw is alleen punt 1: Brussel krijgt aanzienlijk meer autonomie.

20131128-145543.jpg

Wat maakt de Franstalige pers daarvan?

‘N-VA veut faire cogérer Bruxelles par la Flandre et la Wallonie.’
Of nog: ‘N-VA veut officiellement éradiquer les Bruxellois: ils seront soit Wallons, soit Flamands”.
In het Nederlands: de N-VA wil de Brusselaars uitroeien, ze wil er ofwel Walen ofwel Vlamingen van maken.

En dit zijn geen geïsoleerde uitspraken.
De Franstalige pers zegt unaniem het omgekeerde van wat er in het N-VA voorstel staat.
De N-VA zegt: wij willen meer autonomie voor de Brusselaars.
De Franstalige pers zegt: de N-VA wil de Brusselaars alle autonomie ontnemen.

Ook deze radicale omkering is geen uitzondering.
De Franstalige pers verspreidt al jaren dit soort leugens over de Vlamingen, hen voorstellend als bloeddorstige nazi’s die alle Franssprekenden willen uitroeien.
En ze verspreidt ze niet alleen in België.
Ze verspreidt ze over de hele wereld.
Want het spreekt vanzelf dat men in internationale diplomatieke en intellectuele kringen geen Vlaamse maar Franstalige kranten leest.
Het zijn dit soort praktijken die Yves Leterme ertoe brachten om de Franstalige pers te vergelijken met Radio Milles Collines, de radiozender die opriep tot de volkerenmoord in Ruanda.
Het heeft Leterme hoogstwaarschijnlijk zijn politieke kop gekost.

Heeft de Vlaamse pers hem toen verdedigd?
Heeft zij van de gelegenheid gebruik gemaakt om de grove leugencampagne van de Franstalige pers aan de kaak te stellen?
Heeft zij de Vlamingen geïnformeerd over de leugens die aan de andere kant van de taalgrens dag in dag uit over hen verspreid worden?
Niets van dat alles.
Ze heeft gezwegen, zoals altijd.
Meer zelfs, ze heeft vrolijk meegedaan met de lastercampagne en ze doet dat nog altijd.
Vlaamse en Franstalige pers: eendracht maakt macht.
Want Barbertje – lees: de Vlaming – moet hangen.

20131128-145727.jpg

Eén van de zeer weinige journalisten die de verdediging van Vlaanderen op zich namen, was Mark Grammens.
Een week of twee geleden werd de eminente grijsaard, die dit jaar de pen heeft neergelegd, gevierd in de aula van de Antwerpse universiteit.
De zaal zat afgeladen vol en de man kreeg een staande ovatie.
Was dit voorpaginanieuws in de Vlaamse kranten?
Het zou wat.
Niet één regel hebben ze eraan besteed.
Ze hebben Mark Grammens doodgezwegen zoals ze hem al 25 jaar doodzwijgen.
De – zeer belezen en erudiete – man kon zijn journalistieke werk alleen kwijt in een 14-daags blaadje – Journaal – dat hij zelf uitgaf en naar zijn abonnees stuurde.
Zo vergaat het Vlaamsgezinde journalisten in Vlaanderen.
Ze worden als melaatsen behandeld.
Ze worden gebroodroofd.
Ze worden de mond gesnoerd.

En zo worden niet alleen de Franstaligen maar ook de Vlamingen zelf al tientallen jaren overspoeld met leugens over Vlaanderen.
Ze zijn die leugens ook gaan geloven, zelfs in die mate dat veel Vlamingen een instinctieve afkeer van zichzelf hebben ontwikkeld.
Het is alsof Vlamingen kost wat kost moeten losgemaakt worden van hun Vlaamse volksziel.
Het is alsof die volksziel … uitgeroeid moet worden.

En het wapen bij uitstek om dat te doen, is de omkering.
Als de Franstalige pers schrijft dat de Vlamingen de Brusselaars willen ‘éradiquer’, dat wil zeggen met wortel en al uittrekken, dan verraden ze zichzelf.
Het is de Francité van Brussel die de Vlaamse volksziel wil uitroeien, niet omgekeerd.
Ik maak me zelfs sterk dat heel België in het leven is geroepen om die Vlaamse volksziel aan banden te leggen en de mond te snoeren.
Dat zulks gebeurd is middels een (Franstalige) revolutie die de Nederlanders uit het land dreef, wijst zelfs nog verder terug in het verleden.

En al deze eeuwenlange inspanningen om een klein volk nog kleiner te krijgen, doen onvermijdelijk de vraag rijzen: waarom?
Wat is er met de Vlaamse volksziel aan de hand, dat ze tot op de huidige dag als een dreigend kwaad wordt gezien dat kost wat kost uitgeroeid moet worden?
Waarom zijn wij Vlamingen ‘the niggers of Europe’?
Waarom is het van zo’n groot belang dat we getemd worden?

Dat zou ik toch wel eens willen weten.

20131128-145812.jpg

Advertenties