Ons hoofddoel? Leraren minder bang maken.

door lievendebrouwere

20131205-142829.jpg

Dit is Pieter Lesaffer.
Zeg eens eerlijk, kunt u zich een idealere schoonzoon voorstellen?
De man is de vriendelijkheid zelve.
Hij straalt louter welwillendheid uit.
En positiviteit.
Je zou hem zo je dochter toevertrouwen.
En je kleindochter erbij.
Geen greintje cynisme te bespeuren in dit gezicht.
Zelfs geen ironie.
Een Jezus van de 21ste eeuw!
Dat zulke mensen nog bestaan!

En toch.

Deze man is een terrorist.
Hij is hoofdredacteur van Klasse, het tijdschrift van Big Brother.
Ja, kijkt u maar eens goed: zo ziet een BB eruit.
’t Is maar dat u ’t weet.

Klasse 240 draagt als titel: BANG VAN DE BEAMER.
Het gaat over leerkrachten die bang zijn van ICT op school.
Je houdt het niet voor mogelijk, maar ze bestaan nog altijd.
‘De helft van de leraren secundair gebruikt ICT slechts een paar keer per jaar in de les.’
Anno 2013!
Je vraagt je af wat voor een beerput dat Vlaamse onderwijs eigenlijk is.
Niet alleen zit het vol met leerkrachten die bang zijn voor vreemdelingen.
Het zit ook nog eens vol met leerkrachten die bang zijn voor computers.
Een gigantische verzameling bange blanke mannen en vrouwen.
Een bastion van angst.

Gelukkig zijn er ook onvervaarde mannen en vrouwen.
Zoals de directrice van Talentenschool Turnhout.
Saskia heeft zich voorgenomen het gebruik van ICT in de les te verdubbelen.
Haar motto is: ‘We moeten mee!’

En daarvoor maakt ze jaarlijks 30.000 euro vrij uit het schoolbudget.
Dat besteedt ze aan de aankoop van digiborden en tablets.
Ze maakt van ITC een aandachtspunt tijdens functioneringsgesprekken.
‘Ik pols bijvoorbeeld hoe collega’s omgaan met computers in de klas. Ik stel vragen om ze te laten reflecteren: welke meerwaarde zou ITC voor jou betekenen?’
De school zette haar pedagogische studiedag volledig in het teken van pedagogisch ICT-gebruik.
Er stonden workshops op het programma over serious gaming, flipping the classroom, ecconomische games, sociale media.
‘Zo haal je leraren over de streep om dingen te doen waar ze schrik van hebben.’

‘Sommige leraren hebben koudwatervrees, zegt Wesley Wouters, pedagogisch coördinator, maar we hameren erop dat ze ICT niet noodzakelijk in elke les moeten gebruiken. Sociale interactie blijft belangrijk.’

‘Ons hoofddoel? Leraren minder bang maken.’

En dat lukt.
‘Door een digitaal bad te creëren, beginnen ze automatisch te zwemmen.’
‘Leraren verzamelen ‘good practices’ en proberen andere collega’s er warm voor te krijgen. Zo proberen we digitalisering te laten insijpelen.’

Saskia: ‘We willen alle leerlingen uitdagen en prikkelen door hen met alle vormen van ITC in aanraking te laten komen. Ze zijn tenslotte tijdens de digitale revolutie geboren.’
En de directie, is die mee met de digitale revolutie?
Saskia: ‘We proberen met ons team het goede voorbeeld te geven.’

Liefst 8 bladzijden van deze Klasse zijn gewijd aan ITC op school.
8 bladzijden propaganda die voorgesteld worden als: ‘Nieuw onderzoek: ITC op school.’
Dit propaganda-onderzoek gaat uit van de ‘Monitor voor ITC-integratie in het Vlaamse onderwijs’.
Het wordt gesponsord door … hé, dat zijn ze vergeten erbij te vertellen.
Foutje van de computer waarschijnlijk.

De hele wetenschappelijke wereld is het erover eens dat ITC een school niks bijbrengt, dat het in de lagere school zelfs ronduit schadelijk is en domheid genereert, maar daar trekt Big Brother zich natuurlijk niks van aan.
Want Big Brother is één en al positiviteit.
Negativiteit, kritiek, angst en andere vormen van kleingeestigheid zijn hem volkomen vreemd.
In zijn Vlaamse onderwijs is geen plaats voor bange mannen en vrouwen.
Alleen voor mensen die MEE zijn.

Het schoolvoorbeeld is natuurlijk de vorige hoofdredacteur van Klasse, Leo Bormans, de ideale schoonvader.
Hij heeft intussen promotie gemaakt in het leger van Grote Broer.
Hij wijdt zich nu aan de verspreiding van geluk onder de bevolking.

20131205-152955.jpg

P.S.: In Vlaanderen plegen iedere dag 7 mensen zelfmoord.
Waarschijnlijk zijn dat mensen voor wie de zegeningen van ICT te laat kwamen.