Ik en geen ander

door lievendebrouwere

Want wat betekent het om de ander te beleven? Een ander mens kun je niet beleven met dode begrippen. Je kunt een ander mens begrijpen als je tegenover hem staat en tot beleven brengt wat je innerlijk treft. Daar is echter innerlijke activiteit voor nodig. In deze tijd ontbijten, lunchen en dineren de mensen zonder veel van elkaar te weten. Over zichzelf weten de mensen naar verhouding nog het meest. Maar welke oordelen hebben ze over al die mensen die ze bij het ontbijt of het diner tegenkomen? Ze oordelen hooguit als volgt: is hij zoals ikzelf of is hij anders? En als je denkt dat hij net zo is als jezelf, dan is de ander een geschikte kerel. Is hij echter niet zoals jezelf, dan is hij geen geschikte kerel en houd je je niet met hem bezig. En omdat de meeste mensen niet zijn zoals jezelf, omdat het ten slotte vervelend wordt om nergens een geschikte kerel te vinden, denk je hoogstens iemand tegen te komen die is zoals jezelf bent. Maar op die manier kom je nooit iemand anders tegen. Je komt alleen maar jezelf tegen. Je ziet in ieder ander alleen maar jezelf.
Voor veel mensen is dat maar goed ook, want als ze iemand tegenkwamen die net geen geschikte kerel is, en ze begrijpen hem, dan zou dat zo’n sterke indruk op hen maken dat hun eigen mens-zijn helemaal overstemd zou raken. Bij de tweede zou hun ik nog meer overstemd raken, en bij de derde en de vierde zouden ze het niet meer volhouden, ze zouden helemaal uitgeteld zijn.
Er wordt gewoon veel te weinig innerlijke kracht en activiteit ontwikkeld, te weinig kern, te weinig individualiteit. Uit angst om zichzelf te verliezen, willen mensen dan maar liever geen anderen ervaren. En zo lopen ze langs elkaar heen.
Daarom is het zo belangrijk dat we een opvoeding ontwikkelen waardoor mensen weer met elkaar leren leven. En dat kun je niet met frasen. Dat kun je alleen met een opvoedingskunst die gebaseerd is op ware mensenkennis. Maar het hele leven is in intellectualiteit gedompeld. We leven in onze scholen en instituten eigenlijk niet meer onder mensen, we leven in een vleesgeworden intellect. We zijn als vliegen die in een spinnenweb gevangen zijn geraakt.

(Rudolf Steiner)

GA 217 – 13 oktober 1922

20131215-200439.jpg