Sol invictus

door lievendebrouwere

20131225-181742.jpg

Heeft u ook die zon gezien vanmorgen?
Van een Sol invictus gesproken!
Nu begrijp ik wat de Romeinen op 25 december vierden: de geboortedag van de onoverwinnelijke zon.
Al een geluk dat ik niet op m’n paard zat, of ik had eraf gelegen.
Onmogelijk om in die explosie van levenskracht te kijken.
Dát was pas een kind dat blaakt van gezondheid!
Het is dus werkelijk geboren, het zonnekind.
Haast u naar Bethlehem!

20131225-183558.jpg