Klasseuh!

door lievendebrouwere

Aha, Klasse in de bus!
Dat betekent weer lekker griezelen.
Lezen over school en weten dat je er nooit, nooit meer naartoe moet: héérlijk!

Wat heeft het hippe maandblad voor onderwijs in Vlaanderen dit keer in de aanbieding?

Drie lezersbrieven over ICT op school.

De eerste begint als volgt: ‘Als leraar zedenleer haal ik graag de wereld binnen via de computer. Er bestaat zoveel op YouTube, nieuw- en radiowebsites, websites zoals Mobile School, WWF, Unicef …’
En dan volgt de klacht dat er niet genoeg geld is voor ICT.
Getekend, Anouk Leys.
De derde brief is één lange lofzang op ICT in het onderwijs: ‘Niets zo leuk en aanschouwelijk als werken met beamer en laptop in je klas. Voor jongeren wordt wiskunde leuker, actualiteit actueler en taal levendiger. Na dertig jaar les voor een bord kan ik me nu als leraar op een veel gevarieerdere en interessantere wijze uitleven. Met de beamer leer je gevarieerd en spelenderwijs leren. De lessen zijn ook veel interactiever.’ Enzovoort, enzovoort.
Ondertekend, Stefan Noppen.

Maar wat lees ik daartussenin, in de korte tweede brief, ondertekend met ‘naam en adres gekend bij de redactie’?

20140104-222921.jpg

‘De waarde van computers in het onderwijs wordt mijns inziens overschat, de schade onderschat. Mijn dochter oefende voor nieuw aangebrachte leerstof Nederlands online. Steeds alles juist. Toen de test op school klassikaal werd ingevoerd, behaalde ze niet eens de helft van de punten. Sindsdien zijn online oefeningen afgeschaft, en oefenen ze terug op de klassieke manier. De vooruitgang is verbluffend. In de lagere school worden klassieke methoden ten onrechte vervangen. Als ik de taalregels op een klassieke manier uitleg, wordt alles plots veel duidelijker en eenvoudiger.’

In your face, zou monnik Giel vanuit Tibet zeggen.

Dan volgen 10 bladzijden ellende van beginnende leerkrachten.
Je vraagt je af wat mensen bezielt om nog les te willen geven.

Maar wacht! Er is nog meer slecht nieuws.
Volgens een nieuwe Pisa-studie zijn de Vlaamse leerlingen er de afgelopen 9 jaar sterk op achteruitgegaan. Ze scoren beduidend slechter. Ze leveren minder topprestaties. Vlaanderen zakt weg uit de groep van de toplanden. Het behoort nu tot de subtoppers.
Het lijkt verdorie de Jupiler League wel!
Maar Pisa maakt wel duidelijk waar het in het moderne onderwijs om gaat en wat iedere leerling héél goed weet: om de punten natuurlijk!
Of wat had u gedacht?

20140104-224226.jpg

Ik vraag me af of het geen goed idee zou zijn om play offs in te voeren, een eindronde waarin de toppers nog extra punten kunnen scoren en aldus nog topperder worden.
Wie weet kan Vlaanderen in de vaart der volkeren dan weer aanpikken bij topperdetoplanden als Macao-China, Taipei-China, Hongkong-China, en – de crème de la crème, het topland der toplanden: Shanghai-China!
Misschien moeten we er gewoon korte metten mee maken en het communisme invoeren.
Liefst vóór de moslims de sharia invoeren, want dan is ’t helemaal afgelopen met PISA-rangschikkingen en OESO-gemiddelden.

De vraag dringt zich natuurlijk op waarom Vlaanderen niet meer top is, waarom ons onderwijs zo achteruitboert in vergelijking met Macao-China, Taipei-China, Hongkong-China en andere parels der beschaving.
Klasse zou geen klasse hebben als het daar geen antwoord op zocht.
Het vond dat antwoord in Parijs, het Mekka van de OESO, alwaar Vlaams topman Dirk van Damme op topniveau onderwijssystemen onderzoekt en vergelijkt.

20140104-224509.jpg

Top-Dirk ziet het somber in: ‘Ons onderwijs is niet klaar voor de 21ste eeuw.’

AAAARGHHH !!!

Ik wist dat het slecht ging met ons onderwijs (dat weet ik al van mijn eerste dag in de kleuterklas) maar zó erg?
Niet klaar voor de 21ste eeuw, dat betekent … de aansluiting verliezen met Macao-China, Taipei-China, Hongkong-China, kortom met alle Chinezen.
Het wordt dan, zoals ze in Antwerpen zeggen: mè alle chinèèze, mor ni metten dèèze.
En dat is in één woord: afgraasselak!

Wat heeft deze ramp over ons afgeroepen?
Dat vertelt ons Dirk van Damme, onze topman in het OESO-hoofdkwartier, vanachter zijn bureau en studies vol grafieken en vergelijkende analyses van de 34 OESO-landen.
Het probleem zijn … de ouders.
‘Het gezin, zegt hij, functioneert op dit moment als instelling minder goed dan het onderwijssysteem.’
Maar het zijn niet alleen de ouders, het zijn ook … de leraars.
Vlaamse leraars staan heel erg op hun individuele autonomie.
Een omzendbrief, een minister die plannen maakt, dat ervaren ze als bedreigend.
En, zegt blozende Dirk, dat strookt helemaal niet met de professionaliteit die we van een leraar in de 21ste eeuw verwachten.
We moeten meer collectief gaan denken.
Zoals de Chinezen.

Dat romantische beeld van de individuele leraar die zijn leerlingen begeestert, dat is volgens slimme Dirk ‘een ongelofelijk probleem’.
Vlaamse leraren moeten dringend aan team-teaching en differentiatie doen.
De diversiteit van de leerlingen begrijpen, analyseren en ermee omgaan, dat is wat moet gebeuren.

Er is nog een ander ernstig probleem: de instroom in het eerste jaar van de lerarenopleiding is niet goed genoeg.
Maar er is meer aan de hand.
De Vlaamse leraren zijn niet wetenschappelijk genoeg.
Dirk: ‘Ik kan wel begrijpen dat het enkele jaren duurt vooraleer wetenschappelijke kennis doorsijpelt, maar toch geen honderd jaar, zoals bij de leraren?’

20140104-224928.jpg

U merkt het, Dirk van Damme, professor onderwijskunde en hoofd van de ‘Innovation and Measuring Progress Division’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, u weet wel, die instelling waar ze Yves Leterme gedumpt hebben toen ze er niks meer konden mee aanvangen, wel deze OESO-Dirk vindt de Vlaamse leraar een achterlijke, bekrompen zak die nog in het begin van de 20ste eeuw leeft, zo ergens tussen de Grote Oorlog en de opkomst van Rik Coppens baa den Beirschot.
Hij drukt het wel niet zo wetenschappelijk uit, maar het komt op hetzelfde neer.
In één woord (het zijne): hallucinant!

Kijk, dat is waarom ik zo graag Klasse lees: ik word er helemaal vrolijk van!
Denk u even met mij mee:
Slechte ouders, achterlijke leraren, hallucinante opleiding, onbestaande ICT-support, 100 jaar achterstand op wetenschappelijk gebied, en toch halen de Vlaamse kindertjes nog de subtop, vlak na Macao-China, Taipei-China, Hongkong-China en Pingpong-China?
Dat kan maar één ding betekenen: Vlaamse kinderen zijn … geniaal.
Al stuurde je ze NIET naar school, ze zouden nóg de subtop halen, na jeweetwel, al die Chinezen.

Als dát geen goed nieuws is om 2014 mee te beginnen, dan weet ik het ook niet meer.

20140104-225017.jpg