Waterman

door lievendebrouwere

20140124-171002.jpg

We zijn intussen in Waterman aangeland en dat is eraan te merken.
Waaraan dan wel?
Het grootste verschil met Steenbok is, althans in mijn beleving, de rust.
Wat me in januari zo trof, was de intense activiteit in de atmosfeer.
Uiterlijk viel daar nauwelijks iets van te merken, maar je voelde heel duidelijk een jeugdige bedrijvigheid, een onverzettelijke wil.
Daar merk ik nu niks meer van, integendeel, er heerst een diepe rust in de natuur die me onwillekeurig doet denken aan de augustus-sfeer van Leeuw, het tegenoverliggende teken.
Ik heb verleden jaar Kreeft, het teken dat aan Leeuw voorafgaat, vergeleken met een hogedrukpan. En dezelfde intensiteit herkende ik ook in de voorbije Steenbokmaand: een soort samengeperste energie.
Wel, al die druk is nu weg.

Toen ik een paar dagen geleden langs de vijver ging wandelen, viel me de sterke watergeur op.
Het waaide nochtans niet. In januari was het veel woeliger en natter geweest, maar geen enkele keer had ik die doordringende watergeur geroken.
Nu wel dus.
Het bracht me op de gedachte dat iets wat in januari nog in het water had gezeten – een beeld van de materie – nu in de lucht was overgegaan – een beeld van de geest.
En dat kan best kloppen met het karakter van de Waterman, want dat is helemaal geen aards teken zoals Steenbok, maar een mentaal teken.

Ik denk dat de drie maanden van kerstmis tot pasen overeenkomen met de eerste drie zevenjaarsperioden in een mensenleven.
Steenbok komt overeen met het werk aan het fysieke lichaam: het is de mens zich een plaats verovert in de materie.
In Waterman begint het werk aan het etherische lichaam: de mens begint te leren, hij gaat naar school.
In Vissen – een gevoelsteken – begint dan het werk aan het astrale lichaam: de zwangerschap van het Ik dat met pasen geboren wordt.

De etherische sfeer, die de verbinding vormt tussen materie en geest, is de menselijke sfeer bij uitstek, en dat kan wel kloppen met het typische mensen-teken Waterman.
Mensen die onder Waterman ter wereld komen, zijn meestal zeer sociale mensen.
Het menselijke en intermenselijke is hun biotoop.

Waar het hen wel wat aan ontbreekt, is het vuur dat Leeuw in overvloed heeft.
Toen ik vandaag ging wandelen, rook ik op een gegeven moment een brandende sigaret.
De geur was zo opwekkend dat ik dacht: dit is precies wat vandaag nog ontbrak.
Watermannen zijn mensen die behoefte hebben aan mensen, en dus ook aan geest.
En die ontstaat uit het contact tussen mensen, zoals vuur ontstaat uit het contact tussen stenen.

20140124-171026.jpg