Deze foto (Kurt Tucholsky)

door lievendebrouwere

20140129-001012.jpg

Deze foto zal vreemd om zien zijn wanneer men hem in het jaar 1982 bekijkt. Hij stelt een mannequin voor – een schepsel dat de meesten onder ons niet speciaal mooi of knap vinden … het is een reclame van een van de modehuizen … tot zover niks aan de hand.

Maar de manier waarop we vandaag met een zekere ergernis kijken naar vergeelde foto’s van de jaren 1911 en 1913, kort voor de grote oorlog – dat is hoe onze kleinkinderen ooit deze foto zullen zien en zeggen, nadat ze een beetje bekomen zijn van de ‘onmogelijke mode’: ‘Ja, dat was nog voor de gasoorlogen … Kijk naar die lege gezichten die nergens van wisten … Hadden jullie echt niks anders te doen? … Hadden jullie niet kunnen voorkomen dat we vergiftigd werden? … Wisten jullie niet welk afschuwelijk gevaar boven Europa hing? … Hadden jullie dan iets beters te doen dan ervoor te zorgen dat die gasgranaten niet werden gemaakt?

Dat de staatswaanzin hoge toppen scheerde, dat de geweldenaars aller landen duidelijk werd gemaakt dat er sterker krachten waren dan zij en de winstbeluste grootindustriëlen, die, in hun huizen vol kunst en cultuur, van Goghs verzamelden – wisten jullie dat allemaal niet? Deden jullie niks voor ons, helemaal niks? Zagen jullie het dan niet?

Natuurlijk zagen wij het. Wij hebben ons, op onze manier, ook verzet tegen dat gas. Maar daar kan je geen foto van maken.

En vergeet niet, mensen van 1982: de wereld is geen doelgericht organisme, en ook niet onderworpen aan de rede. De wereld wil spelen. Het lot van een fotomodel ligt haar nader aan het hart dan het lot van de komende generatie, die zichzelf maar moet zien te redden – en vervolgens hetzelfde doet. Denken jullie dat die keurige heren in smoking hun echte lot kenden? Ze zijn de gevangenen van het dagelijkse leven, en nog meer van de zondagen – ze weten niets. En zij die het wel weten, zijn grijs en onaanzienlijk en niet echt presentabel voor een foto.

Vergeet nooit, nakomeling: zelfs tijdens de Franse revolutie hebben vrouwen ruzie gemaakt over melk, en over kleren, en over hun geliefden – nooit beheerst één idee de hele wereld.

Wees degenen dankbaar die voor jullie gezorgd hebben. Het zijn er niet veel. Zorg voor jezelf. Wij hadden zoveel te doen: wij moesten leven.

Kurt Tucholsky (1890 – 1935)

20140129-001343.jpg