Een doordenker

door lievendebrouwere

De ‘wereldwijsheid’ wordt innerlijke wijsheid in de mens. En wanneer ze daar verinnerlijkt is, wordt ze kiem van de liefde. Wijsheid is de voorwaarde voor liefde. Liefde is het resultaat van de wijsheid die in het ‘ik’ opnieuw geboren wordt.

(Rudolf Steiner)

De wetenschap van de geheimen der ziel

20140130-181051.jpg