Oorverdovend

door lievendebrouwere

20140207-093405.jpg

‘We hoeven ons geen illusies te maken: president Poetin heeft in het verleden nooit veel respect getoond voor democratische vrijheden en vrije seksualiteitsbeleving.’
Aldus Yves Desmet vanmorgen in De Morgen.
In diezelfde gazet stond al te lezen dat het protest tegen de homofobie in Rusland stilaan oorverdovend wordt.
Ik moet zeggen: het begint inderdaad pijn aan de oren te doen.
Minister Pascal Smet vond er zelfs niets beters op dan de ‘homofobe wetten’ van Poetin in verband te brengen met … Bart De Wever. Hij begreep niet hoe ‘zoiets’ mogelijk was op de plek waar de Groote Oorlog honderd jaar geleden werd uitgevochten.
Ook Guy Verhofstadt toonde zich verontwaardigd. Hij riep nog net niet op om de wapens op te nemen en Sotsji te veroveren op de Russen.

De teneur van dit oorverdovende protest is duidelijk: we boeren achteruit, onze democratische vrijheden zijn in gevaar, de mensenrechten worden geschonden!
Het mensenrecht dat in de strijd voor democratie langzaam de pole position aan het innemen is, is het recht van de ‘vrije sexualiteitsbeleving’, waaronder men sinds kort ook moet verstaan: de vrijheid om van geslacht te veranderen wanneer men dat wil.

Ik vraag me af: vormen de holebi’s werkelijk de speerpunt in de strijd voor de democratie?
Liggen zij echt wakker van wat er in Rusland gebeurt?
Of maken zij zich meer zorgen over het feit dat ze in de hoofdstad van de EU regelmatig in elkaar worden geslagen zonder dat de politie een vinger uitsteekt?
Zou daar niet eens wat ‘wetenschappelijk onderzoek’ naar moeten gebeuren?

Ik las ooit ergens een goede raad: als alle journalisten dezelfde richting uitkijken, keer je dan 180 graden om, want dáár speelt het echte nieuws zich af.

20140207-112507.jpg

Ik kan me inderdaad niet van de indruk ontdoen dat de hele ‘oorverdovende’ campagne tegen homofoob Rusland niets anders is dan een collectieve poging om de aandacht af te leiden.
Maar waarvan?
Is het van de toenemende invloed van de islam in Europa?
Is het van de strijd die hier geruisloos verloren wordt?
Ik ben bang van wel.
In grote steden als Antwerpen is de helft van de jeugd allochtoon (en dus overwegend moslim).
In Duitsland geldt dat zelfs voor het hele land: de helft van de Duitse jeugd is moslim.
In andere Europese landen zal het wel niet veel anders zijn.
En die jeugd emancipeert zich niet, wel integendeel, ze radicaliseert.
Het lijkt onvermijdelijk: vroeg of laat wordt in Europa de sharia ingevoerd.
In Engeland is dat zelfs op verschillende plaatsen reeds het geval.

Zou het daarom zijn dat de media zo oorverdovend protesteren tegen Poetin: omdat ze weten dat hier ter plekke de strijd verloren is? Is het dát wat ze doen: fluiten in het donker, om hun angst te overstemmen?
Er zit alleszins iets uitermate tegenstrijdigs in dat media-protest.
Enerzijds nemen de media de verdediging op zich van de holebi’s, in naam van de democratie.
Anderzijds kan het lot van de holebi’s hen gene ene moer schelen en spannen ze de holebi’s onbeschaamd voor hun eigen kar. Want ik zou wel eens willen weten hoeveel holebi’s akkoord gaan met de manier waarop ze ‘verdedigd’ worden.

Neem nu de affiche die De Morgen afdrukt onder de tekst van Yves Desmet.
De homofiele medemens wordt hier voorgesteld als iemand die midden in een sportwedstrijd zijn kleren uitspeelt en een medespeler ‘langs achteren neemt’.
Nu is het algemeen bekend (ja toch?) dat sportwedstrijden een soort sublimering zijn van de mannelijke sexualiteit: in tal van sporten gaat het erom een bal in een opening te schieten. En in alle sporten gaat het erom de grootste, de sterkste en de beste te zijn.
Gay people lijken dat weer te willen omkeren: ze willen van sport weer sex maken, gay sex want tot nader order blijven de geslachten gescheiden in de sport: mannen doen het met mannen en vrouwen met vrouwen.
Zou het dus kunnen dat deze affiche precies toont waar het om gaat?
Zou het kunnen dat die hele zogenaamde strijd voor de democratische vrijheden – wie gelooft die mensen nog? – in wezen niets anders is dan een pleidooi voor de bestialisering van de mens?
En is dat niet volkomen logisch?
De media streven naar waarheid.
De waarheid is dat de mens een dier is.
Dus …

Merkwaardig detail: de ijshockey-speler die door de trotse naakte homo bestialis langs achteren wordt ‘gepakt’, bevindt zich in de typische knielhouding van de … moslim.
Zou dat misschien de diepere betekenis van deze affiche kunnen zijn?
Media gebruiken holebi’s om moslims langs achter te kunnen pakken.
Want langs voor durven ze niet.

20140207-112605.jpg

(Let even op de overweldigende belangstelling voor dit oorverdovende protest)