Deprimerende cijfers

door lievendebrouwere

20140224-235103.jpg

Tijdens de eerste acht maanden van 2013 waren in België 1.352.378 mensen in behandeling voor problemen van depressie.
Dat blijkt uit cijfers van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
Het gaat om 12,1 procent van de bevolking.
Volgens Koen Lowet, sectorverantwoordelijke klinische psychologie, zijn de cijfers van het Riziv een onderschatting, omdat het alleen cijfers heeft via erkende zorgverstrekkers of voorzieningen.
Het aantal depressieve patiënten neemt sinds enkele jaren gestaag toe.
Op 10 jaar tijd is de consumptie van anti-depressiva met 50% gestegen.
Geen enkele leeftijdsgroep wordt gespaard van het fenomeen, zelfs kinderen niet.
Uit de cijfers blijkt dat 4.105 patiëntjes tussen 0 en 10 jaar oud al in behandeling zijn voor depressie.

Aldus een bericht(je) in de krant.

12% van de bevolking depressief, waaronder meer dan 4000 kinderen van nog geen 10 jaar oud?
En dat cijfer ligt waarschijnlijk nog hoger?
En dat cijfer blijft ieder jaar stijgen?

Hoe zou dát toch komen?
Het is toch zo goed leven in ons landje?
Wacht, ik weet het!
Het komt allemaal door Bart De Wever die het land wil splitsen.
Daar worden goede Belgen allemaal depressief van.

Of zou het toch iets anders zijn?
Uit cijfers van hetzelfde RIZIV bleek dat in 2005 meer dan 1,7 miljoen doses Ritaline werd toegediend.
In 2007 waren er dat al bijna 3,5 miljoen.
En toen zijn ze waarschijnlijk de tel kwijtgeraakt.

Het is bekend dat de Belgen het meest gedrogeerde volk ter wereld zijn.
Nergens worden zoveel pillen geslikt.
Wat ik me nu afvraag:
Zou dat nu het gevolg of de oorzaak van al die depressies zijn?

Of zou het nóg aan iets anders liggen?

Ik zou toch graag eens weten hoeveel depressieve Zwitsers er zijn.
En hoeveel pillen ze daar slikken.

20140225-002940.jpg