Een samenzweringstheorie

door lievendebrouwere

Een goede vriendin van me verloor haar man.
Daarvan raakte ze danig in de put en ze zocht hulp.
Van diversiteit is er op dit vlak weinig te merken en dus kreeg ze anti-depressiva voorgeschreven.
Die leken aanvankelijk te helpen.
Ze kreeg echter wel steeds meer zin om … uit het venster te springen.
Aangezien ze op de vijfde verdieping woont, leek haar dat een toch wat al te drastische oplossing voor haar depressie.
Toen ze de bijsluiter van haar medicatie ging lezen, bleek één van de nevenverschijnselen van het ‘geneesmiddel’ inderdaad de neiging tot zelfmoord te zijn.
Ze kieperde het hele zootje meteen in de vuilnisbak.

Daar moest ik aan denken toen ik gisteren in de krant las dat in ons land 1,3 miljoen (zoals in duizend keer duizend) mensen in behandeling zijn voor depressie.
Die ‘behandeling’ bestaat waarschijnlijk in hoofdzaak uit het toedienen van anti-depressiva.
Het is bekend dat Belgen meer pillen slikken dan gelijk wie.
Het is ook bekend dat Belgen meer zelfmoord plegen dan gelijk wie.
En dan gaat een mens nadenken.
Plegen zoveel Belgen zelfmoord (zeven per dag) omdat ze depressief zijn?
Of plegen ze zelfmoord omdat ze zoveel anti-depressiva slikken?

20140225-120640.jpg

Een mens gaat zich ook andere vragen stellen.
Weten de artsen die deze middelen voorschrijven dan niet hoe gevaarlijk ze zijn?
En weten de farmaceutische bedrijven die deze middelen produceren dan niet wat ze op de markt brengen?
Apotheker Fernand Haesbrouck, die al jarenlang een eenmansgevecht voert tegen het onverantwoord produceren en voorschrijven van gevaarlijke medicatie, heeft daar een heel duidelijk antwoord op: ze weten het héél goed!
Maar waarom blijven ze het dan doen?
Daarop heeft Haesbrouck twee antwoorden.
Het eerste ligt voor de hand: geld.
Er wordt gigantisch veel geld verdiend met geneesmiddelen.
Als het inderdaad om geld gaat, dan heeft de farmaceutische industrie tegenstrijdige belangen. Want als ze de bevolking geneest, dan snijdt ze in haar eigen vel.
En als haar middelen niet werken, dan is het ook niet in haar voordeel.
Dus wat doet ze?

Dat lezen we in een bericht dat verelden week in de krant stond.
Uit een onderzoek van Test Aankoop (!) is gebleken dat veel geneesmiddelen (42%) niet beter werken dan placebo’s en dat een deel ervan zelfs ronduit schadelijk is.
Worden die geneesmiddelen dan niet uitgebreid getest door de farmaceutische firma’s die ze op de markt brengen?
Neen, zegt Pvda-arts Dirk Van der Duppen. Daar houden ze zich nauwelijks mee bezig. Hun grootste budget gaat naar reclame en marketing.
Bestaan er dan geen reglementen voor geneesmiddelen?
Stelt niks voor, zegt dezelfde arts. Als er twee onderzoeken kunnen worden voorgelegd waaruit blijkt dat het geneesmiddel beter werkt dan een placebo en veilig is, dan moet het erkend worden, ook al blijkt uit tien andere onderzoeken het tegendeel.

Als je zoiets leest, denk je verder.

Fernand Haesbrouck betoogt al járen dat heel wat geneesmiddelen die massaal worden voorgeschreven – zoals anti-depressiva en ritaline – uiterst schadelijk zijn en het zenuwstelsel aantasten.
Hij krijgt daarvoor wel doodsbedreigingen, maar een proces durft men hem niet aandoen omdat de farmaceutische firma’s weten dat hij gelijk heeft.
Maar als hij gelijk heeft, dan betekent dat dat de weinige tests die worden uitgevoerd helemaal niks voorstellen, want de markt wordt overspoeld met gevaarlijke anti-depressiva.
Hoe komt het dan dat Europa, dat er streng op toeziet dat de bananen niet te krom zijn of dat er genoeg cacao in de Belgische pralines zit, zo laks is als het gaat om de volksgezondheid?

Daarmee komen we bij het tweede antwoord van apotheker Haesbrouck.
En dat is a very inconvenient truth.
Volgens hem doen ze het namelijk … opzettelijk.
Hij gaat zelfs verder.
Volgens hem werd president Kennedy vermoord omdat hij een plan ontdekt had waarmee ‘men’ het Amerikaanse volk systematisch wilde drogeren.

20140225-120833.jpg
(Fernand Haesbrouck)

Aha, denkt een mens dan, een zoveelste samenzweringstheorie!
En hij gooit apotheker Fernand met al zijn kritiek in de vuilnisbak.
We moeten een beetje ernstig blijven, nietwaar?

Maar wacht eens even!
Wat betekent ‘ernstig’ in dit verband?
Dat er geen samenzweringen bestaan?
Dat de overheid niet stiekem tegen de bevolking ageert?
Dat die individuele critici allemaal wacko’s zijn?
Dat we op onze twee oren kunnen slapen, want dat er over ons gewaakt wordt?

Is dát wat we verstaan onder ‘ernstig’?
Is een mens vandaag ernstig als hij zegt: laat me verdomme verder slapen?

Want waar zit de kink in de kabel van onze redenering?
Waar hebben we waarneming en denken ingeruild voor fantasie?
Is dat op het moment dat we tot de conclusie kwamen dat onze ‘leiders’ het wellicht niet goed met ons voorhebben?
Is dat op het moment dat we tot de ontstellende conclusie kwamen dat we alleen nog op onszelf kunnen rekenen, en niet op de verantwoordelijken, de deskundige’, de politici, degenen-die-het-beter-weten, degenen-die-beter-zijn?

Is dát werkelijk het punt waarop we in de fout gaan?
Het punt waarop we ons leven in eigen handen nemen?
Het punt waarop we niet langer geloven in wat anderen ons voorhouden maar voortgaan op wat onze eigen ogen, ons eigen verstand en ons eigen hart ons ingeven?
Het punt waarop we God-in-den-hoge inruilen voor ons eigen menselijke Ik?

20140225-122123.jpg

Is dát de kapitale vergissing waarvoor we met alle mogelijke middelen moeten behoed worden?
Zelfs als dat betekent dat we van kindsbeen af gedrogeerd moeten worden met harddrugs?
Fernand Haesbrouck wordt sarkastisch als hij het heeft over de ‘bezorgdheid’ van de overheid over de nieuwe generatie XTC-pillen die circuleert onder jonge party-gangers.
De tienduizenden kinderen die iedere dag Ritaline slikken, krijgen volgens hem precies dezelfde chemische stoffen binnen, en zelfs in grotere dosissen dan in die XTC-pillen.
De overheid heeft er niks tegen dat mensen gedrogeerd worden, integendeel.
Maar ze heeft er wél iets tegen als mensen dat zelf doen.
Daarom weigert ze ook homeopathie en andere alternatieve geneesmiddelen te erkennen, en dreigt ze voortdurend met striktere reglementen en zelfs verboden.
Het bezwaar is namelijk niet dat homeopathische middelen placebo’s zijn, want bijna de helft van de gewone geneesmiddelen bestaat uit placebo’s.
Het bezwaar is dat alternatieve geneeskunde de deur openzet voor zelfmedicatie, zelfgenezing, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid.

Vergezocht?

Vandaag staat er in de krant een bericht over een Franse wijnboer die voor de rechter moet verschijnen omdat hij geweigerd heeft pesticiden te gebruiken.
Ik wil mijn wijngaard niet vergiftigen, zegt hij.
Sounds familiar, doesn’t it?
De Franse overheid dwingt de wijnboeren om hun grond, hun druiven en hun wijn te vergiftigen.
De reden?
Zonder pesticiden dreigt een ‘verschrikkelijke ziekte’ zich te verspreiden.
Waarschijnlijk zoiets verschrikkelijks als mazelen …

20140225-121145.jpg
(bio-wijnboer Emmanuel Giboulot)

Vandaag staat er nog een ander bericht in de krant.
Europa heeft België een slecht rapport gegeven inzake bestrijding van racisme en discriminatie.
Je zou kunnen zeggen: er worden niet genoeg pesticiden gebruikt om deze verschrikkelijke ziekte uit te roeien.
En op welke wijngaard woekert deze ziekte?
Het internet.
De discussiefora.
De sites waarop mensen ongezouten hun mening uitspreken, iets wat ze in het openbaar allang niet meer kunnen.
Sounds equally familiar, doesn’t it?

De ‘verschrikkelijke ziekte’ die de mensheid bedreigt en die met alle mogelijke ‘pesticiden’ moet worden uitgeroeid, is niets anders dan de menselijke vrijheid.
Daartegen voeren de overheden overal ter wereld een nietsontziende oorlog.
Daarvoor zetten ze alle mogelijke middelen in, ook chemische, zoals Rudolf Steiner (alweer) voorspeld had.
En dat allemaal in ons eigen belang.
Want de moderne mens is helemaal niet in staat om zijn eigen leven in handen te nemen.
Hij is helemaal niet in staat om zich een eigen mening te vormen.
Hij is niet in staat om zelf te denken.
Hij is helemaal nergens toe in staat.
Want hij is een kind.
En een kind heeft een vader nodig.

Ja toch?

20140225-121407.jpg