Verontwaardiging is een vorm van haat (Spinoza)

door lievendebrouwere

20140326-201152.jpg

Dit is Jan Van Duppen, een Vlaamse huisarts in Rotterdam, een meneer doktoor met een migratieachtergrond dus.
Hij is de eerste kritische stem die ik hoor over wat hijzelf de ‘hysterische campagne tegen Geert Wilders’ noemt.

Hij schrijft onder meer het volgende:

‘Reflexmatig reageerde de goegemeente van het zuivere geweten en het hart op de juiste (linkse) plaats met een nooit geziene golf van verontwaardiging over zoveel racisme tegen de hedendaagse ’joden’ van Nederland.’

‘In haar boek ’Door Spinoza’s Lens’ citeert Tinneke Beeckman de joods-Nederlandse filosoof Spinoza over dit fenomeen:
’Verontwaardiging ontaardt makkelijk in een soort weerwraak, omdat ze een vorm is van haat.
Verontwaardiging geldt niet als morele graadmeter omdat ‘verontwaardiging slechts het masker van billijkheid draagt’.

‘Huidig PvdA-voorzitter en kamerlid Hans Spekman pleitte in 2008 als woordvoerder armoedebeleid en asielzaken voor een keiharde aanpak van Marokkaanse probleemjongeren:
‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen. Als je ze alleen maar een waarschuwing of een boete geeft, lachen ze je uit.
En van een celstraf krijgen ze alleen maar meer status in hun groep.
Je moet ze zo aanpakken dat ze hun status juist verliezen.
Dat is het enige dat werkt.’

Huidig politiek leider van de PvdA Diederik Samsom wist in 2011 na een jaar in het geheim als straatcoach te hebben gewerkt in Amsterdam dat Marokkaanse jongeren een ‘etnisch monopolie’ hebben op straatoverlast.
De aanpak van de Marokkanenproblematiek noemde hij toen ‘een enorm zwakke plek’ van zijn partij.
Hij pleitte voor een hardere, duidelijkere en eerdere aanpak van overlastgevers:
‘Het triomfalisme bij die jongens, de wetenschap dat ze zich onaantastbaar voelen, en dat ook zijn. Dat gaat door merg en been. Het tast het zelfvertrouwen van de politie aan, het zelfvertrouwen van Nederland.’

Twee jaar geleden omschreef het Sociaal en Cultureel Planbureau het aandeel van Marokkaanse jongeren in de criminaliteit ’schrikbarend’.
Van alle Marokkaanse jongens tussen 12 en 23 jaar was 65 procent wel eens aangehouden.

Intussen blijkt uit de nieuwste cijfers van het SCP dat de werkloosheid onder de niet-westerse migranten in Nederland ruim driemaal zo hoog is als onder autochtonen: 16 tegen 5 procent.
Bij jongeren is het zelfs 28 tegen 10.
Ook hier scoren Nederlanders van Marokkaanse afkomst ruim boven gemiddelde.
Niet-westerse migranten zitten voor 12 procent in de bijstand tegen 2 procent autochtone Nederlanders.
En toch verschijnen steeds meer Oost-Europeanen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Tot zover Jan Van Duppen onder de titel ‘Het korte geheugen van politiek correct Nederland.’

20140326-203107.jpg

Advertenties