De Rode Barones

door lievendebrouwere

20140401-085649.jpg

In De Standaard schrijft Mia Doornaert een stuk over Robert Ménard, de toekomstige burgemeester van Béziers.
Ze heeft deze vroegere collega-journalist zien evolueren van een passionele linkse rakker tot een verbitterde aanhanger van extreem-rechts.

Wat heeft hem van het ene uiterste in het andere doen vallen?

Verontwaardiging over de klassieke partijen, en dan zeker de linkse, die de kleine luiden misprijzen. Die de kiezers van het FN als crétins bejegenen in de plaats van naar hun frustaties te luisteren.
Die klachten over onveiligheid en slecht geïntegreerde immigratie als xenofobie afwimpelen.

‘Een FN-kiezer is een communist die driemaal overvallen is’, luidt één van Ménards typische lapidaire uitspraken.

Als jonge man militeerde ‘Bob’ bij de trotskistische LCR (Ligue Communiste Révoutionaire).
Toen hij, naar eigen woorden, ‘volwassen werd’, droeg hij zijn steun over op de socialistische leider en latere president François Mitterrand.
Dat hij later voor Nicolas Sarkozy stemde, was nog altijd een democratische keuze.
Maar de jongste jaren schoof hij steeds verder over de schreef die rechts van uiterst-rechts scheidt. Hij keurde de doodstraf goed ‘voor sommige gevallen’.
Hij overschreed de rode lijn van de homofobie toen hij zei dat hij niet graag zou zien dat zijn kinderen homoseksueel waren.
Hij is geen lid van het FN en ‘zal het nooit worden’, maar deelt wel ‘80 procent van de standpunten’ van de partij van Marine Le Pen, onder andere over immigratie.
Aan een anti-islamdiscours neemt hij dan weer niet deel.
‘Waarom zouden wij de moskeeën verwijten dat ze floreren als we zelf onze kerken verlaten?’

Het afgelopen anderhalf jaar is hij in Béziers van deur tot deur gegaan om naar de mensen te luisteren en ze te overtuigen dat hij beter zal doen.
Béziers (de stad waar tijdens de kruistocht tegen de katharen een slachting werd aangericht onder het motto ‘dood hen allen, God zal de zijnen wel herkennen!’) is er inderdaad erg aan toe.
Het stadscentrum is een woestijn geworden.
Heel veel winkels staan leeg, achter hun metalen luiken.
De onveiligheid houdt de mensen weg.
Bijna een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens en de werkloosheid ligt ver boven het nationale gemiddelde.

Ménard heeft gelijk, schrijft Mia Doornaert, dat links zich vragen moet stellen als mensen die het moeilijk hebben geen heil meer zien in de socialistische partij.
Maar, voegt ze er streng aan toe, verontwaardiging is nog altijd geen reden om van het jeugdig uiterst-links engagement naar uiterst-rechts door te slaan.
Verdediging van de armsten in de samenleving mag niet strijdig zijn met de democratische waarden.
Ménards gewezen medestrijders voor persvrijheid en mensenrechten kunnen zijn keuze alleen maar betreuren.

20140401-104549.jpg

Zozo, barones bonchicbongenre Doornaert ziet zichzelf als een ‘strijder’ voor persvrijheid en mensenrechten.
In naam van deze strijd keurt zij Ménards overstap van uiterst-links naar uiterst-rechts af.
Want, de verdediging van de armen mag niet strijdig zijn met de democratische waarden.
Dat is voor haar ontoelaatbaar.
Je mag de armen verdedigen zoveel je wil, als je de democratische waarden maar ongemoeid laat.

En wat mogen die ‘democratische waarden’ dan wel zijn?
Welke democratische waarden doet Robert Ménard volgens Mia Doornaert geweld aan?

Hij keurt in sommige gevallen de doodstraf goed.
Hij zou liever geen homofiele kinderen hebben.
Hij wil de immigratie aan banden leggen.

Zijn dát democratische waarden?
Als dat zo is, dan zouden ze wel eens een lijst mogen opstellen van die waarden, zodat iedereen weet waaraan hij zich te houden heeft.
Ik krijg echter de indruk dat DE grote en onvergeeflijke fout van Ménard is dat hij de grens tussen links en rechts overschreden heeft.
Mia Doornaert spreekt weliswaar over de ‘schreef’ tussen rechts en extreem-rechts, maar waar die precies ligt, is niet duidelijk.
Ter linkerzijde blijkt zo’n schreef namelijk niet te bestaan.
De PvdA (het vroegere Amada) is extreem-links, maar geen kat die daarover struikelt, ook Mia niet.

Nee, links is links en per definitie democratisch.
En rechts is rechts en per definitie niet-democratisch.

Niemand zal de N-VA van Bart De Wever extreem-rechts noemen, en toch wordt hij door de geallieerde intelligentsia onafgebroken bestookt als was hij de nieuwe Hitler.
Het onderscheid tussen rechts en extreem-rechts is niet meer dan een rookgordijn, dat moet verhullen dat de nobele ‘linkse strijders’ dezer wereld zichzelf identificeren met democratie, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en alles wat goed is in deze wereld.

20140401-105053.jpg

Robert Ménard mag opkomen voor de armsten van de samenleving.
Hij mag de strijd aanbinden met armoede, verloedering en geweld.
Hij mag proberen van Béziers weer een leefbare stad te maken.
Hij mag gedreven worden door heilige verontwaardiging.
Het is allemaal van geen tel.
Want Ménard is rechts geworden.
Hij heeft de Linkse Broederschap verrraden, die in de grote steden resideert en met juwelen, adellijke titels en aanzien overladen, zijn opwachting maakt in Rotary clubs en andere ‘strijdende’ democratische instellingen.
Hij heeft het gewaagd haar geestelijke eigendom te ontvreemden.
Want de linkse barons en baronessen zijn niet alleen in het bezit van de macht en het geld, ze hebben zichzelf ook tot eigenaar uitgeroepen van … ideeën, begrippen en idealen.

Wie dacht dat een democratie mensen van alle overtuigingen omhelsde, van links tot rechts en alles daartussen, vergist zich.
Nee, de ‘democratie’ zoals Mia en co die voorstaan, hakt de samenleving in twee en stuurt de ‘foute’ of rechtse helft de woestijn in.
De democratie, roept de ‘correcte’ of linkse helft, is van ONS en van niemand anders!

Het is materialisme in de praktijk: ideeën en begrippen worden tot eigendom uitgeroepen.

Alles wat van waarde is, wordt opgeëist door degenen die zichzelf Links noemen.
Wie niet naar hun pijpen wil dansen, verbeurt al zijn rechten en wordt gebrandmerkt als Rechts.
Hij zal door de nobele ‘strijders’ vervolgd worden tot hij zichzelf bekeert of ten onder gaat.

20140401-110316.jpg