Levendige beelden en dode schema’s

door lievendebrouwere

We kunnen nooit te veel doen wanneer het erom gaat de waarheden over de hogere werelden van de meest verschillende kanten te beschouwen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat men vanuit een enkel gezichtspunt alleen maar een armzalige schets kan geven. En slechts langzamerhand, wanneer men dezelfde zaak vanuit veel verschillende invalshoeken bekeken heeft, komen al die indrukken samen tot een geheel, tot een beeld dat steeds levendiger wordt.
Alleen dergelijke beelden helpen de mens die in de hogere werelden wil geraken, niet de droge, schematische begrippen.
Hoe levendiger en kleurrijker de beelden, des te meer mag men hopen dat men de hogere werelden dichterbij komt.
Het lijdt geen twijfel dat het juist die beelden zijn, die tegenwoordig bij vele tijdgenoten wantrouwen oproepen. Wanneer de mens overstelpt wordt met begripsschema’s, met indelingen – liefst met vele lijstjes van namen – over het devachaan, over de planetenontwikkeling enz., dan laat hij zich dat graag welgevallen. Maar hij begint moeilijk te doen wanneer iemand het waagt om de bovenzinnelijke werelden te beschrijven zoals een reiziger landschappen in Zuid-Amerika zou beschrijven.
Toch moet men zich voor ogen houden dat men alleen door frisse, levensechte beelden werkelijk iets nuttigs verkrijgt, niet door dode schema’s en namen.

(Rudolf Steiner)

GA 11 – Uit de Akasha-kroniek.

20140423-132220.jpg