Brood en spelen

door lievendebrouwere

Koen Meulenaere laat dezer dagen verstek gaan door hardnekkig NIET over het WK voetbal te schrijven.
En dat voor een gewezen sportjournalist!
Is hij het zijn nieuwe broodheer – the newspaper formerly known as De Financieel-Economische Tijd – verplicht om de klemtoon meer op het brood dan op de spelen te leggen?
Wie zal het zeggen!
Onderstaand stukje is alleszins even ernstig als het speels is.

20140619-145222.jpg
(Bart – Noplace – Verhaeghe)

‘Er zit een haar in de boter, nee, een pruik in de fles Toscaanse olijfolie, tussen Noplace Bart, de opvliegende voorzitter van Club Brugge, en Karel van Eetvelt, de donjuan van Unizo voor wie de vrouwen in bosjes vallen, althans volgens Karel zelf.
‘Na mijn vele en druk bijgewoonde lezingen staan ze in rijen te wachten voor foto’s en autogrammen’, onthulde hij eerder met graagte in een druk gelezen krant.
Waaróp hij allemaal al zijn handtekening heeft moeten zetten, daarvan hebt u hopelijk geen idee. En het kan in elk geval met een decente pen als die van Kaaiman niet worden beschreven.

Unizo is, zo vernemen wij hier, de Unie van Zelfstandige Ondernemers.
Men ziet onmiddellijk het probleem: de beenhouwerij om de hoek is een zelfstandige onderneming, maar Carrefour is ook een zelfstandige onderneming.
En die tweede eet de eerste op.
Wie moet Karel dan steunen, de kleintjes of de groten?
Als hij die laatsten steunt, verdwijnen de eersten, en als hij de eersten steunt, krijgen de laatsten geen voet aan de grond.
Een spagaat die voor de gedelegeerd bestuurder als persoon gemakkelijk valt op te lossen door tijdig weg te vluchten, zoals Kris Peeters, maar die voor de gedelegeerd bestuurder als functie een eeuwige patstelling blijft.

Nergens bleek dat schrijnender dan in Machelen.
Noplace Bart wilde daar een beleveniscentrum uitbouwen dat vreugd en plezier zou schenken aan allen, een weinig winst aan hemzelf, en werk aan, hoeveel waren het er ook weer, veertigduizend mensen.
Of een miljoen, bij economische voorspellingen steekt het niet zo nauw.
Tot zover de goede intenties van Noplace Bart, nu de kwade van Unizo Karel.
Die was tegen het complex omdat de kleine handelaars in Vilvoorde en Leuven over de kop zouden gaan.
Stapte naar de Raad van State!
Tegen zijn eigen lid, daarmee bedoelen we niet waar de meesten van zijn toehoorsters van dromen, maar Noplace Bart.
Als die zijn contributie betaald heeft tenminste, wat we niet weten en ook niet wensen te weten.

20140619-145603.jpg
(Karel – Unizo – Van Eetvelt)

Unizo Karel kreeg gelijk van de Raad, omdat de regering Peeters-Crevits ook in deze zaak,
bij het verlenen van de milieuvergunning, weer had geknoeid dat het een lieve lust was.
Door de sabotage van Unizo Karel heeft Noplace Bart al 70 miljoen euro verloren, nog meer dan in Club Brugge.
De ruzie kwam in een stroomversnelling toen Noplace Bart op de befaamde opiniepagina van De Tijd in een zowel literair als inhoudelijk sterk betoog brandhout maakte van Unizo Karel, sterdanser op het graf van de eerzame ondernemers.
‘Een totaal gebrek aan visie over hoe we in het winkellandschap jobs gaan creëren’, kenmerkte volgens Noplace Bart Unizo Karel.
En hij had hem ook nog goed bij zijn lid door erop te wijzen dat Unizo Karel was vergeten in beroep te gaan tegen de socio-economische vergunning voor de winkelpanden, en dan maar de milieu- vergunning had aangevallen.
Noplace Bart noemde Unizo Karel zwak en intellectueel oneerlijk, en daarenboven een lelijke bosaap, met zijn sarcastische grijns waarmee hij constant de ondernemers uitlacht.
‘Hebt ge die lippen al eens goed bezien?’, besloot Noplace Bart zijn bijdrage met een laatste voltreffer.

Unizo Karel kon dat niet over zijn kant laten gaan, of straks staan de vrouwen nog voor Noplace Bart in de rij.
Samengevat hier zijn repliek: ‘Allemaal leugens.’
Hola, dan is het iets anders natuurlijk.’

Tot zover Koen Meulenaere.

De geïnformeerde lezer zal natuurlijk meteen de link zien tussen het brood en de spelen.
De link? Er is helemaal geen link nodig, beide zijn nagenoeg identiek geworden.
In het voetbalspel draait het enkel nog om het geld, om het kopen en verkopen van mensen.
En in de economie wordt er gespeeld met de voeten en het leven van mensen.
Twee keer dezelfde antieke combinatie dus.
Er mankeren alleen nog waanzinnige keizers en achtervolgde christenen aan.
Maar wacht eens even, die zijn er ook!
Niks nieuws onder de zon dus.
Altijd dezelfde aarde die blijft draaien.
Altijd hetzelfde dat terugkomt.
De wereld: één groot beleveniscentrum.

20140619-145409.jpg

Advertenties