Red Star Line

door lievendebrouwere

Het WK blijft spannend.
Zo verscheen er vandaag in De Morgen een artikel van Jan Callebaut, marktonderzoeker en adviseur (van onder meer Kris Peeters).
Het begint met de woorden:
‘De media zijn altijd afhankelijk geweest van sterke persoonlijkheden. Nu meer dan ooit.’
Een ietwat dubbelzinnig begin als u ’t mij vraagt, want het vermoeden rijst dat deze woorden op hemzelf betrekking hebben.
Maar algauw wordt dat rechtgezet.
‘In deze wereldbekertijden moet het grote menselijke leed wijken voor de kleine pijntjes van volkse superhelden. In de sport, de belangrijkste bijzaak in onze samenleving, is de journalistiek in handen van een grote variëteit mensen.’

20140620-145458.jpg

Eén blik op de wat papperige kop van Callebaut volstaat om de conclusie te trekken dat hij geen actief deel uitmaakt van het Grote Sportgebeuren.
Maar hij heeft wel bewondering voor de grote variëteit mensen die dat wel doen.
Want: ‘sport is als het leven zelf, soms boeiend, soms spannend, maar altijd passioneel.’
Huh?
Het leven, altijd passioneel?
Ik zou wel eens willen weten hoe dat passionele leven van Jan Callebaut eruitziet.
De markt onderzoeken: ik had geen idee dat het de passie zo hoog kon doen oplaaien.
Blijkbaar is Jan Callebaut toch een van die sterke persoonlijkheden waar de media volgens hem zo afhankelijk van zijn.
Ik moet toegeven, de passie slaat als een verzengend vuur van zijn column af.
Want u raadt nooit waar zijn bewieroking van de sportjournalistiek toe leidt.
Hij komt, helemaal op het eind uit bij … stoute Hans Vandeweghe!
Over hem schrijft hij:
‘Heldere taal, creatieve metaforen, juiste ontleding is zijn handelsmerk. Zijn chargerende dissectie van het Afrikaans voetbal twee weken terug was pijnlijk precies: het grote Afrikaanse talent erkennend maar veroordelend voor de zwermen managers en makelaars.’
Nou moe!
Het moet wel gloeiende passie zijn die Jan de verdediging doet opnemen van een gore racist als Hans, en die hem vervolgens doet zeggen:
‘Het woord racisme viel in deze context mijns inziens prematuur.’
Prematuur?
Hoe kan een beschuldiging van racisme ooit prematuur zijn als zowat iedere Vlaming een racist is en het structurele en onderbuikige racisme blijft toenemen!

20140620-150039.jpg

Jan verklaart: ‘Racisme is een zo ernstig misdrijf dat men met dat woord zuinig en bedachtzaam dient om te springen.’
En hij voegt eraan toe:
‘Natuurlijk is sport een uitvergroting van de samenleving. Sport als de paradox van het leven. Om het met de woorden van Hans te zeggen: topsport is de ultieme meritocratie. In sport is het de beste die zou moeten winnen.’
Wat dat ermee te maken heeft, en wat het eigenlijk betekent, is niet duidelijk.
Maar het leert me wel dat Jan een handige jongen is.
Een echte marktonderzoeker.

Als ik namelijk naar de mediamarkt (met kleine letter!) kijk, dan meen ik een koerswijziging waar te nemen.
Ze is vooralsnog nauwelijks merkbaar, want het mediaschip is als de Titanic: zo’n mastodont doe je niet zomaar de steven van links naar rechts wenden.
Zelfs als het roer helemaal wordt omgegooid, duurt het nog een hele tijd voor de koerswijziging zichtbaar wordt.
Jan en ik, geboren marktonderzoekers als we zijn, zien waarschijnlijk hetzelfde: het onzinkbaar gewaande linkse fregat stevent op een ijsberg af.
En de eerste ratten verlaten het schip.

20140620-150522.jpg

Stel je voor dat het ondenkbare gebeurt en dat Bart De Wever aan de macht komt!
Dan is het zaak om een Anciauxtje te doen en het geweer van schouder te veranderen.
Ik sta vol bewondering voor de subtiele manier waarop Jan Callebaut dat doet.
Na een lange inleiding waarvan je je afvraagt waarheen ze leidt, komt uiteindelijk aap Hans uit de mouw.
Maar de lezer is nog niet van zijn verbazing bekomen of hij wordt met een goocheltruc afgeleid: er wordt hem een reeks raadselachtige zinnen toegeworpen waar hij zolang moet op kauwen dat hij vergeet dat brave Jan eigenlijkteigenlijk de verdediging van stoute Hans heeft opgenomen.
Zijn column is in zodanige woorden opgesteld dat je er alle kanten mee uit kunt.
En dat is altijd een veilige positie in een snel veranderende markt.
Zal het politieke en (dus ook) het mediaschip inderdaad haar koers naar rechts verleggen?
Of is het maar een tijdelijk uitwijkmanoeuvre?
Jan houdt alle opties open.
Hij denkt: liever blode Jan dan dode Jan.

Ook Hugo Camps voelt de bui hangen.
Hij papt nog eens flink aan met zijn goede maten Guy en Karel (het Joenk en de Fraudeur), maar brengt toch ook een zeker begrip op voor Bart en Lies (de Leider en zijn Iron Lady).
Maar het mooist van al is dat de Grote Lakei als een … dissident wordt voorgesteld!

Ja, we beleven passionele tijden!
De gensters vliegen alle richtingen uit en de aarde blijft globaal opwarmen.
Gelukkig zijn er ook mediapersoonlijkheden die het hoofd koel houden.
Zoals Kaaiman.
Hij analyseert de situatie van het Linkse Schip op nuchtere en objectieve wijze:

20140620-150948.jpg

Intussen bij de sp.a.
BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Dat klinkt als een klok, niet?
Ritmisch. Scandeert lekker.
En uit alle afdelingen dreunt het steeds luider: BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Kaaiman was als gewoonlijk de eerste en kreeg, ook zoals gewoonlijk, pas na een periode van aarzeling en bezinning overal navolging.
BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Lang geleden dat de Vlaamse socialisten nog eens eensgezind achter een zo sterke slogan opstapten.
Het lijkt wel een nieuwe lange mars.
Opzij, opzij, opzij, de rode stoet trekt hier voorbij.

Op kop het Hageland. BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Afdeling Hasselt. BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Lommel. BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Antwerpen stad. BABY BACK BOITEN! BABY BACK BOITEN! BABY BACK BOITEN! BABY BACK BOITEN!
De Kempen. BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Brussel. BLEITER BERT BUITEN! BLEITER BERT BUITEN!
Het Waasland. BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Ook de afdeling Vilvoorde marcheert. BABY BACK BUITEN! Bonte Hans Binnen! BABY BACK BUITEN! Bonte Hans Binnen!
Oeioei, de Leuvenaars. BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!! BABY BACK BUITEN!!!!
Welk van die drie woorden zou hij niet begrijpen?
Daar is Freya.
Rood jurkje, witte gympies.
AL WIE DA NI SPRINGT, AL WIE DA NI SPRINGT, AL WIE DA NI SPRINGT IS N-VA!
AL WIE DA NI SPRINGT, AL WIE DA NI SPRINGT, AL WIE DA NI SPRINGT IS N-VA!
Ho, de dissidente West-Vlaamse delegatie. BAARD CROMBEZ BUITEN! BAARD CROMBEZ BUITEN! BAARD CROMBEZ BUITEN! BAARD CROMBEZ BUITEN!
En wie hebben we hier: Louis en Jenny Tobback!
Voor het eerst sinds 1 mei weer eens samen in een stoet.
BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN! LOUIS TOBBACK, UW SOCIALE ZEKERHEID. BABY BACK BUITEN! BABY BACK BUITEN!
Tot slot de voorzitter zelf, ergens op zee. ‘HET GROOTZEIL REVEN MANNEKES! ROND DE GIEK! EN OP MIJN TEKEN: OVERSTAG!’

Aldus Koen Meulenaere.

Geen passie hier, maar feiten.
Het is bijna pure geesteswetenschap.
And I like that.
Er is al passie genoeg in de wereld.

20140620-151838.jpg