Cultureel erfgoed onder water

door lievendebrouwere

Een lezer stuurt me, in reactie op een oud blogbericht, volgend stukje wetsproza dat ik niet tussen de bomen van mijn bos wil laten verdwijnen.
Ik heb niet gecontroleerd of het werkelijk in het Belgisch Staatsblad is verschenen, maar het is zo krankzinnig dat het wel waar moet zijn.

Het Belgisch Staatsblad 27/11/2014

30 SEPTEMBER 2014. – Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het houten scheepswrak voor de kust van Oostende als cultureel erfgoed onder water

De minister van Noordzee,

Gelet op de wet van 4 april 2014 betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water, artikel 8, § 1, tweede lid;
Gelet op het onderzoeksrapport van de ontvanger van het cultureel erfgoed onder water;
Overwegende dat het houten scheepswrak op positie 51° 14.468′ N en 02° 55.231′ O voor de kust van Oostende vermoedelijk is gezonken in de 19e eeuw;
Overwegende dat het een zeilschip betreft uit een periode dat de haven van Oostende een grote rol speelde als internationale haven;
Overwegende dat in de 18e en 19e eeuw verschillende scheepsrampen zijn gebeurd ten oosten en ten westen van de havendam;
Overwegende dat het wrak in een opmerkelijk goede staat is bewaard en dat bijkomende maatregelen nodig zijn om een effectieve bewaring te garanderen;
Overwegende dat de juiste identiteit van het wrak nog niet vaststaat en dat bijkomende onderzoeken nodig zijn;
Overwegende dat het wrak voldoet aan de definitie van cultureel erfgoed onder water,
Besluit :
Artikel 1. Het scheepswrak op positie 51° 14.468′ N en 02° 55.231′ O is cultureel erfgoed onder water.
Brussel, 30 september 2014.

J. VANDE LANOTTE