Gratis!

door lievendebrouwere

Attentie! Attentie!
Volgend weekend! Volgend weekend!
GRATIS! GRATIS!
Bij De Tijd, de rose gazet.
Het Jaar van de Kaaiman.
Een bundeling van de (hopelijk) beste columns die Koen Meulenaere het afgelopen jaar schreef.

Als naar jaarlijkse gewoonte: een voorproefje.

DE KIP EN HET EI

Kaaiman had een kip.
Kaaiman heeft die kip niet meer.
Kaaiman zal vertellen hoe dat komt.
En wat het verband is met Genesis.

Een tijdje geleden kochten wij bij een boer een hen, omdat we proefondervindelijk wensten uit te vissen of eigen eieren beter smaken dan die van een ander.
Je hoort dat wel eens beweren: eigen ei eerst.
Of eigen kip eerst, dat is voer voor metafysici.
‘Moet u er een haan bij hebben?’ vroeg de boer, niet van mercantilisme gespeend.
‘Zeker niet,’ antwoordde Kaaiman, ‘veel te grof in de hof. Hun vunzigheden mogen ze bij u op het erf doen.’
‘Wist u dat een kip een transgender is?’ gaf de boer er nog een gratis les dierkunde bij.
‘Wat zegt u me daar?’ riep Kaaiman verbaasd.
‘Een transgender? Zoals Dana International? En Andréke Vermeulen?’
‘Neenee,’ haastte de boer zich, ‘zo erg niet. Die u noemt, zijn mannen of vrouwen die zich hebben laten ombouwen, of daar toch alleszins de drang toe voelen. Maar er zijn kippen die na een paar jaar automatisch transformeren in een haan, vraag me niet hoe dat komt. Enfin, veel geluk ermee, ze heet Maggie.’

En zo kwam uw Kaaiman met Maggie thuis en bouwde haar een mooie kippenren.
Rond een hondenhok dat vroeger een tijdje bewoond was geweest door een afghaan van Rik Van Cauwelaert, die bij een race in het Verenigd Koninkrijk op clenbuterol was betrapt en moest onderduiken.
Om dat hok heiden wij enkele houten palen in de grond en overspanden die met kippengaas van baron Bekaert en graaf Buysse.
De afrastering stak twee meter diep in de grond om het verblijf te beveiligen tegen vos en marter, die des nachts graag uit het nabijgelegen bos op culinaire excursie door onze tuinen trekken.

Maggie leefde comfortabel en schijnbaar tevreden in haar fraaie resort, maar legde niet één ei.
Een vriend bioloog, een darwinist, kwam op bezoek en raadde ons aan tijdens de dag het hek open te zetten en de kip vrij te laten rondscharrelen.
‘Als ze dan toch een ei zou leggen, is het meteen een scharrelei en dat smaakt beter dan een gewoon’, argumenteerde hij met een onwrikbare logica die biologen vaker hanteren.
Dat experiment wilden wij graag wagen en de volgende middag sleurden wij één hoekpaal weer uit de grond, waardoor Maggie plots veel meer ruimte kreeg en naar hartenlust ging scharrelen, zoals Annick De Ridder.
At hier pier en mier,
daar worm en keverpaar,
pikte her een zaadje en der een blaadje,
en aan haar melodieuze gekakel te horen had ze het best naar haar zin.

Toen ging Kaaiman binnen een neut jenever halen, voor zichzelf, en hij was nog niet over de drempel van de keukendeur of een door merg en been snijdend gekrijs klonk uit de tuin.
Toen hij zich verschrikt omdraaide, zag hij nog net hoe Maggie de lucht werd in gesleurd door een of andere roofvogel, vermoedelijk een buizerd, die zijn klauwen in haar nek had geslagen.
Ongelooflijk hoe die hoog daarboven moet hebben gewacht tot driehonderd meter onder hem eerst de kip uit haar ren was, dan de mens uit zijn tuin, en hoe hij toen in een fractie van een seconde toesloeg.
Voor wij twee stappen hadden gezet, was Maggie een klein stipje in het zwerk.
Hoe is zoiets mogelijk, niet?
Hoe ziet zo’n roofvogel dat?
Hoe weet hij wat hij moet doen?
Wel, betoogde dezelfde bioloog, dat komt omdat er 6 miljard jaar geleden een enorme ontploffing heeft plaatsgevonden waarna het heelal plots sterk is uitge…
Ach, schei toch uit.
Wie het hoe en waarom van al wat bestaat wil weten, één adres: het Oude Testament, het boek Genesis.