Fanatisme

door lievendebrouwere

Er is voor een wereldbeschouwing niets gevaarlijker en er is niets wat minder geschikte impulsen voor het leven kan geven dan alles wat men met het woord fanatisme aanduidt.
En hoezeer fanatisme zich niet alleen op de overige gebieden van het leven, maar vooral ook op het gebied van de wereldbeschouwingen laat gelden, dat weet iedereen.

Als de antroposofie in deze richting een impuls wil geven, dan moet ze in de eerste plaats leren totaal niet fanatiek te zijn als wereldbeschouwing, dat wil zeggen, in haar manier van leven moet ze volkomen begrip hebben voor haar tegenstanders en volkomen tegemoetkomen aan hun mogelijke bezwaren.
Hoe vaak horen we niet op het gebied van de levensbeschouwingen en op andere gebieden dat men de tegenstander eenvoudig verwerpt als een onlogisch, en misschien zelfs als een min of meer slecht mens.

Antroposofie moet zich er op toeleggen de tegenstander en vooral zijn redenen helemaal te begrijpen.
Zij heeft daar zelf alle reden toe, want hoezeer ze ook vele harten aanspreekt, hoezeer ze aan menig verlangen in het leven kan voldoen, men moet aan de andere kant toch zeggen: de weg in de diepte die men moet gaan om de bewijskracht van haar beweringen te ondervinden, is een zeer lange weg.
De moeilijkheden die mensen tegenkomen wanneer ze zich vanuit het hedendaagse leven op eerlijke, gewetensvolle wijze in de antroposofie willen vinden, zijn de grootst denkbare.

(Rudolf Steiner – GA 69a – Praag, 19 maart 1911)

Advertenties