Rood of dood! (3)

door lievendebrouwere

En het blijft maar verontwaardiging regenen …
In Knack heeft docent Mediarecht Leo Neels het over de ‘vrijheid van zieke meningsuiting’.
Daartegen moeten we volgens hem beschermd worden door rechtsregels.
Toe maar!
En wie gaat bepalen wat ziek is?
Ik vind bijvoorbeeld al die verontwaardiging over dat spandoek ‘ziekelijk’.
Als ik redeneerde zoals Leo Neels, dan zou ik nu een regel opstellen om Leo Neels de mond snoeren.
Ik heb daar natuurlijk de macht niet voor.
Maar als ik die wel had, zou Leo Neels er dan akkoord mee gaan dat ik hem verbood om nog langer zijn ziekelijke mening te verkondigen?
Ik betwijfel het.
Al die verontwaardigden blazen momenteel hoog van de toren omdat ze macht en invloed hebben.
Als ze die NIET hadden, zouden ze wel een toontje lager zingen, want ze zouden beseffen dat die rechtsregels ter beperking van de vrije meningsuiting zich wel eens TEGEN hen zouden kunnen keren.
Soms heb ik zelfs de indruk dat al die verontwaardiging niets anders is dan een middel om macht te verwerven.

Zo’n spandoek als dat op Standard is volgens mij in de eerste plaats een uitgestoken middenvinger naar al die moraalridders achter hun bureautje.
De makers ervan wisten heel goed dat ze met dat afgehakte hoofd consternatie zouden verwekken, en dat was ook de bedoeling.
De moraalridders hebben dat heel goed begrepen en ze reageerden furieus.
Wie dachten die stomme voetbalsupporters wel dat ze waren!
Dat konden ze natuurlijk niet rechtstreeks zeggen, want die voetbalsupporters zijn hun bron van inkomsten.
En dus begonnen ze te roepen over het ‘aanzetten tot haat’, wel wetend dat zulks in de huidige omstandigheden … consternatie zou verwekken.
Ze zijn dus geen haar beter dan die supporters met hun spandoek.
Ze vechten alleen een machtsstrijd uit.
Ze willen de vrijheid van meningsuiting beperken tot henzelf.
Want zelf zijn ze drager van ‘gezonde’ meningen, en wie het niet met hen eens is, houdt er ‘ziekelijke’ meningen op na.

De verontwaardigden vonden het spandoek wansmakelijk en ziekelijk.
In welke wereld leven die mensen eigenlijk?
Hebben ze wel eens een modern kinderspelletje gezien, zo een waarbij ‘de vijand’ aan de lopende band neergeknald, onthoofd, gevierendeeld, verpletterd of op een andere manier vernietigd wordt?
Sportjournalist Hans Vandeweghe was geschokt omdat kinderen dat spandoek te zien kregen.
Seriously?
Wat scheelt er eigenlijk met die mensen?
Waarom maken ze zich zo druk om iets onnozels als een spandoek?
Waren ze bang dat de supporters de daad bij het woord zouden voegen en Steven De Four een kopje kleiner maken?
Wel, dan is er véél waar ze bang moeten voor zijn.
En daar komt het waarschijnlijk op neer: ze zijn bang.
Maar in plaats van hun angst onder ogen te zien, het hoofd koel te houden en erover te spreken, vertalen ze die angst in agressie en richten die op degenen die zich niet kunnen verweren.
Er wordt gedreigd met boetes en sancties tegen de voetbalsupporters die het spandoek gemaakt hebben.
Vijf jaar stadionverbod!
Voor veel van die mensen is voetbal hun enige plezier.
Ze léven voor het voetbal.
Als men hen dat gaat afnemen, blijft er niets meer over.
Dat is vragen om problemen.
Het leidt ertoe dat supporters gaan ‘radicaliseren’.
Het is met andere woorden een vicieuze cirkel.

Wat mij betreft zetten de ‘verontwaardigden’ evenveel tot haat en geweld aan als de makers van dat spandoek.
Ik zou zelfs zeggen: méér.
Want ze beschikken over meer intellectuele vermogens om hun angsten te rationaliseren, uit te drukken, bespreekbaar te maken.
Uitgerekend deze intellectuelen zouden het verstand moeten hebben om dat spandoek in zijn context te zien, de context van het voetbal.
Dat voetbal is van een onschuldig spelletje uitgegroeid tot een intens drama met hevige emoties.
Maar het blijft tot nader order fictie.
Het voetbalstadium van Standard was afgelopen weekend een echte heksenketel, de moderne versie van een Romeins amfitheater.
Maar Steven De Four heeft zijn hoofd nog.
Er is geen haar op dat hoofd gekrenkt.
Ondanks alles is het een spel gebleven, en daar zouden de ‘verantwoordelijken’ blij moeten mee zijn.
Wat gaan ze zeggen als er op een dag een moslimterrorist op het idee komt om naar een voetbalwedstrijd te gaan ‘kijken’?
En hij zal dat heus niet doen met een spandoek …

Advertenties