Werkelijkheid en waarheid zijn niet hetzelfde

door lievendebrouwere

Als we werkelijk begrip willen krijgen voor de geestelijke wereld, moeten we het ware leren herkennen.
We moeten leren onderscheid te maken tussen werkelijkheid en waarheid.
Kennen en beoordelen is namelijk niet hetzelfde, het is iets totaal anders.

Wat we in de geestelijke wereld beleven en waarnemen, hoe helder ook, hoeft daarom nog niet waar te zijn. Het is buitengewoon belangrijk dat we bij het betreden van de geestelijke wereld het oordeelsvermogen uit de gewone wereld meebrengen.

Wie geleerd heeft in de gewone wereld zijn gezond verstand te gebruiken, zal ook in de geestelijke wereld de dingen op de juiste wijze beoordelen.
Pas daardoor wordt werkelijkheid tot waarheid.
Oordeelskrachten kunnen in de geestelijke wereld niet ontwikkeld worden, ze moeten meegebracht worden.
Wie in de gewone wereld een dwaas is en onlogisch denkt, zal in de geestelijke wereld nog dwazer worden en nog onlogischer denken.
Wie niet nauwkeurig observeert in de fysieke wereld kan men maar het best niet geloven als hij over de spirituele wereld vertelt.

Wie met een morele zielsgesteldheid de geestelijke wereld binnenkomt, zal met de gezonde krachten van de geestelijke wereld in betrekking komen en waarheden leren kennen.
Wie echter immorele krachten, vooral dan een slecht ontwikkelde zin voor waarheid meebrengt, zal in de geestelijke wereld alles vervormd en verwrongen zien en het ook zo vertellen.

(Rudolf Steiner)

GA 69a – München, 25 november 1912

Advertenties