Geen kennis van het genezende zonder kennis van het ziekmakende

door lievendebrouwere

De kennis van genezende krachten is onlosmakelijk verbonden met de kennis van ziekmakende krachten.
Men kan het een niet verwerven zonder het andere.
Niemand kan de heilzame krachten leren kennen zonder ook de ziekmakende krachten te leren kennen.
De morele gezindheid van de mens speelt dan ook een cruciale rol, want wie geestelijk kan genezen, kan ook geestelijk ziek maken, en wel in dezelfde mate.
Daarom kunnen de goden dergelijke waarheden pas meedelen als een zodanige trap van moraliteit is bereikt, dat het geneesmiddel niet in vergif veranderd kan worden.

(Rudolf Steiner)

GA 173 – Dornach, 24 december 1916

Advertenties