De onbetwiste wereldheerser

door lievendebrouwere

Rondlopend in een door de warmte en (de voorbereidingen van) de Feesten geteisterd Gent viel me het volgende in. Op wetenschappelijk gebied is de druk van het materialistische wereldbeeld enorm. Maar er is nog altijd de islam die zich daar hardnekkig tegen verzet. In een school vol moslimkinderen moet je met de evolutietheorie niet afkomen. Op religieus gebied is de toestand omgekeerd. Daar is het van de islam dat er een enorme druk uitgaat. Maar er zijn nog altijd andere godsdiensten en wereldbeschouwingen die daar niet aan toegeven. Alleen op artistiek gebied is er geen enkel verzet meer tegen de Hedendaagse Kunst. De druk die deze kunst uitoefent, is niet enorm, hij is verpletterend. Er is geen land, geen wetenschap, geen cultuur ter wereld die nog vraagtekens plaatst bij de Hedendaagse Kunst. In de Arabische landen bijvoorbeeld riskeer je stokslagen of erger wanneer je een naakt schildert of de profeet tekent. Maar Hedendaagse Kunst? Geen enkel probleem. Nergens. 
Dat betekent dat de macht van de ‘hedendaagse’ geest nog een heel stuk groter is dan die van de geesten die op wetenschappelijk en religieus gebied de macht nastreven. Zijn macht is totaal. Het is een absolute wereldmacht die niets of niemand naast zich duldt, laat staan tegenover zich. Hier gaat het niet om Lucifer (die vooral op religieus en spiritueel gebied macht uitoefent) of Ahriman (die vooral via de werenschap de wereld in zijn greep houdt). Het gaat hier om Sorat, de grote zonnedemon, de rechtstreekse tegenstander van Christus. Om stand te houden tegen deze geest kun je je alleen beroepen op de krachten van je Ik, op datgene wat enkel en alleen van jezelf is. Geen enkel ander houvast is betrouwbaar. Ten bewijze: zelfs antroposofen lopen met open ogen in zijn val.