Filips de Schone en schoon Lier

door lievendebrouwere

  
Hierboven ziet u de Sint-Gummaruskerk in Lier. Op het eerste gezicht is het een kerk zoals er veel staan in Vlaanderland. Maar wat blijkt en wat was ik u vergeten te vertellen? Deze kerk – en heel Lier trouwens – is ooit het toneel geweest van een voor de Europese geschiedenis zeer belangrijke gebeurtenis: het huwelijk van Filips de Schone (de Spaanse, want er is ook nog een Franse Filips de Schone) met Johanna van Castilië (waaruit later keizer Karel voortkwam). Op Wikipedia lees ik daarover het volgende: 

Op 20 oktober 1496 trad Filips in de Sint-Gummaruskerk in Lier in het huwelijk met Johanna van Castilië, dochter van het katholieke koningspaar Ferdinand van Aragón en Isabella I van Castilië. Daarmee werd de basis gelegd voor een meer dan tweehonderd jaar durende verbintenis tussen de Zuidelijke Nederlanden en Spanje. Het huwelijk was een gebeurtenis op zich. Vanuit Spanje werd de bruid uitgestuurd, vergezeld van 20.000 personen en 130 schepen, met kamerheren, hofdames, pages, kamervrouwen, lijfknechten, thesauriers, grootmeesteressen en bedienend personeel. De vloot vertrok uit Laredo op 30 juli 1496 met bestemming Zeeland. Er was 85.000 pond gerookt vlees mee, 50.000 haringen, 1000 kippen, 6000 eieren en 400 vaten wijn. 

In Antwerpen wachtte Johanna een grandioze ontvangst en een officiële plechtigheid. Op 19 oktober nam ze haar intrek in Lier. De volgende dag arriveerde Filips vanuit Tirol, waar hij met zijn vader op jacht was. Amper hadden de toekomstige echtelingen één blik gewisseld, of de vonk sloeg over. Tegen elke hofetiquette in liep het koppel zwijgend – ze spraken immers elkaars taal niet – de deur uit en lieten de verstijfde hovelingen achter voor wat ze waren. Ze gingen samen gewoon op zoek naar een priester. Toen ze die vonden beval Johanna hem om hen ter plekke in de echt te verbinden, zomaar midden op een Lierse straat. Zonder op hun gevolg te letten begaven de jongelui zich op een drafje naar de voor hen voorziene woning (het tegenwoordige ‘Hof van Aragon’), en draaiden de deur achter zich dicht. De volgende dag kwamen zij buiten en werden zij tijdens een luisterrijke plechtigheid voor een tweede keer in de echt verbonden. Het huwelijk werd gevolgd door een hofbal, volksfeesten en een gigantisch banket, er werd 1200 liter wijn geconsumeerd. Het aantal toeschouwers was zo groot dat op zeker ogenblik een brug over de Nete instortte door overbelasting met als gevolg tal van doden en gewonden.

Stel je voor! Prinses Johanna arriveert in Lier met 20.ooo man gevolg! Hoeveel mensen zouden er toen in Lier gewoond hebben? Ik denk dat er vandáág met moeite 20.000 mensen wonen! En waarom kwamen die twee in godsnaam in Lier trouwen??? Waarom niet in Antwerpen of Mechelen? Heel vreemd vind ik dat allemaal. En daar is allemaal niks van te merken in Lier, evenmin als van Felix Timmermans. Als je in De Haan gaat wandelen, kom je overal bordjes tegen waarop staat dat Albert Einstein hier graag op vakantie kwam. Er staat zelfs ergens een bank waarop een beeld van Einstein zit. Ze zijn daar ongelooflijk trots op hun beroemde toerist. Maar in Lier lijken ze alle moeite van de wereld te doen om te verzwijgen dat Filips de Schone er kwam trouwen en dat Felix Timmermans er leefde. Het is de omgekeerde wereld. En waarom? 

Van vreemd gesproken. Toen we donderdag na ons museumbezoek (het was al een eeuwigheid geleden dat ik nog een museum had bezocht) iets wilden drinken en eten, werden we (lees: werd ik) overal weggejaagd door electronisch lawaai. Zo kwamen we terecht op het terras van Drankhuis ’t Kruisken aan de voet van de Sint-Gummarustoren. Daar was het – eindelijk – stil en rustig. Maar er zit hier helemaal niemand, zei An, die een beetje onwillig naar het lege terras keek. Maak je geen zorgen, zei ik, over een halfuur zit het hier vol! En zo geschiedde. Niet veel later zat het terras vol met – geloof het of niet – Spanjaarden! Wat komen die in godsnaam in Lier doen, zei ik tegen An, toch niet naar Felix Timmermans kijken? Nu vraag ik me af: zouden ze echt naar Lier gekomen zijn omdat hun Filips en Johanna hier 500 jaar geleden getrouwd zijn? 

    

Advertenties