Rubens en Lier

door lievendebrouwere

Van Rubens gesproken! Die is alvast in Lier geboren. Zelfs zonder advocatenstreken valt dat gemakkelijk te bewijzen. Rubens’ moeder, Maria Pijpelinckx, was van Lier. Haar ouders woonden daar en hadden er heel wat grond. Ze was getrouwd met de vader van Rubens, die schepen in Antwerpen was, maar met vrouw en kinderen naar Duitsland moest vluchten, waar hij in Siegen werd opgesloten. Zijn zwangere vrouw trok naar Antwerpen om de in beslag genomen goederen terug te krijgen. Maar dat liep niet van een leien dakje en intussen moest ze bevallen. Maar waar? Zeg nu zelf mevrouw, wat zoudt ge doen als ge in Antwerpen ronddwaalde van de ene advocaat naar de andere, zonder huis, zonder have en goed, en bovendien ook nog eens scheef bekeken werd wegens het activisme van uw man? Wat zoudt ge doen als ge moest bevallen en uw ouders woonden in Lier, drie uur daar vandaan? Ik weet het en gij weet het ook: naar uw ouders gaan, nietwaar? En ge zoudt gelijk hebben! 

Het is bij haar ouders ook dat haar kindje Clara een jaar later gestorven is. En wat nog zekerder is: Rubens’ moeder, die in Antwerpen geen huis meer had, heeft haar zaken geregeld vanuit Lier, waar ze bij haar eigen moeder woonde. Want vergeet niet, Antwerpen is maar een schoenmakersreis van Lier verwijderd, met een rijtuig een klein uurtje. En dus is het redelijk en menselijk te beweren dat Rubens in Lier geboren is. Er valt niet aan te twijfelen. 

(uit Schoon Lier van Felix Timmermans)