Open brief aan de vluchtelingen

door lievendebrouwere

  

Onderstaande ‘open brief’ vond ik op de-bron.org en hij is geschreven door Rob Lemeire in naam van de redactie. Hij lijkt mij een evenwichtige en realistische visie te vertolken, maar helaas zijn de zogenaamde mainstreammedia daar niet in geïnteresseerd. 

Geachte vluchtelingen,

U komt naar ons land wegens dwingende politieke, economische en/of sociale redenen, en omdat u weet dat u bij ons, Europeanen, reële kansen krijgt om een nieuw leven te beginnen. Zo’n kans krijgt u niet in veel andere landen, zeker niet in rijke moslimlanden met een ‘gesloten’ samenleving zoals Saoedi-Arabië: die staan enkel open voor arbeiders die uit wanhoop met verkapte slavernij genoegen nemen, voor hooggeschoolde specialisten die er slechts tijdelijk leven, of voor moslims op bedevaart die nadien het land snel weer moeten verlaten. Bij ons vindt u heel wat meer respect, maar dat wist u al, anders zou u niet naar hier komen.
Europa is een open samenleving met verschillende godsdiensten die op voet van gelijkheid leven. De steun aan dat humane en democratische ideaal blijft hier groot, maar door de grote stroom van vluchtelingen komt het onder zware druk te staan. Daarom richt ik mij tot u om uw hulp te vragen. Het is namelijk zo dat de opvang en de integratie van recente groepen immigranten nu reeds grote problemen veroorzaakt, zelfs in die mate dat velen hier geen betere toekomst vinden. Daarnaast stelt zich een probleem van wederzijds respect. U komt bij ons, en velen onder u vragen dat ook nog veel andere vluchtelingen naar hier zouden mogen komen. Maar we merken bij bepaalde vluchtelingen een openlijke vijandigheid tegenover onze wetten en onze cultuur. Zo werden hier niet-islamitische religieuze symbolen vernietigd. Dat wekt veel onbehagen en ongerustheid op.
U komt bij ons met de hoop op een betere toekomst, maar sommigen – met name diegenen die de sharia overal willen zien heersen – steken onze democratische instellingen, wetten en cultuur een mes in de rug. Teveel van die moslims luisteren liever naar de propaganda vanuit antidemocratische staten zoals Saoedi-Arabië, staten waar u niet eens naar wilt vertrekken. Daarin schuilt een gevaar: die mensen willen van Europa een streng volgens de sharia geregeerd land maken.
U hebt het waarschijnlijk wel begrepen: we zullen nooit religieuze en maatschappelijke regels aanvaarden die onverzoenbaar zijn met onze wetten en onze manier van leven. Integratie, en uw succesvol verblijf hier, betekent dus ook dat uw gedrag en maatschappelijke eisen verzoenbaar moeten zijn met onze wetten. De rode lijn is dus duidelijk: hier gelden de universele mensenrechten. Weet daarbij dat onze hoogste rechters oordeelden dat de sharia daarmee onverzoenbaar is.
Sommige vluchtelingen menen verder dat Europa niet het recht zou hebben om zelf te beoordelen hoe het de verschillende soorten vluchtelingen – oorlogsvluchtelingen, echte politieke activisten of economische vluchtelingen die gewoon een betere toekomst zoeken – het best kan helpen. Laten we het even serieus houden: zo’n visie is agressief en uiterst schadelijk voor alle echte en eerlijke vluchtelingen.
Daarom wil ik u vragen te begrijpen dat wij Europeanen niet zomaar met open armen kunnen klaarstaan om hulpbehoevenden te helpen. We moeten kieskeurig zijn en een beleid voeren waarbij Europa haar cultuur en wetten kan behouden om het land van belofte te kunnen blijven voor de verschoppelingen van deze wereld. Dit kan enkel indien u, als u onze landen binnenkomt, loyale nieuwe Europeanen wordt. Dat wil niet zeggen dat u uw wortels thuis moet laten, maar wel dat uw takken zich horen te verstrengelen met de onze, en uw stammen in dezelfde richting moeten groeien als die van ons. Dat laatste is inderdaad niet altijd zo gemakkelijk, temeer omdat veel Europeanen niet meer weten in welke richting hún stam moet groeien.
Bedankt alvast om deze brief te willen lezen en mijn voorstel tot wederkerige vriendschap en samenwerking te overwegen.

Rob Lemeire

Advertenties