‘Europa’

door lievendebrouwere

  

De Europese grondwet – die zoals we weten zo niet mag genoemd worden – is het resultaat van een lang proces dat begon met de weigering om de christelijke wortels van Europa te erkennen. ‘Europa‘ – de Europese Unie – is dus helemaal geen verderzetting van het bestaande Europa, want het weigert iedere vermelding van wat het bestaande Europa voor gemeenschappelijks had. De staatsman de deze weigering bekwam, Jacques Chirac, bestond het zelfs om te verklaren dat in de geschiedenis van Europa de islam een even grote rol heeft gespeeld als het christendom. Er wordt dus gebouwd aan een ideologische geschiedenis die even absurd is als wat de Sovjets allemaal bedachten voor de Sovjet-Unie. 

Europa‘ is gebouwd op de negatie van al de constituerende onderdelen van Europa, zijnde de naties – Europa werd gebouwd uit een mengsel rivaliteit en wederzijds respect – en op de negatie van wat deze naties gemeenschappelijk hadden, en dat is in de eerste plaats het christendom. De ‘Europese‘ ideologie gaat dwars in tegen de Europese realiteit en toch wil men ons doen geloven dat ‘Europa‘ al bestaat. Wie dat ontkent, ontkent de waarheid. Het ideologische karakter van ‘Europa‘ is extreem geprononceerd. De nieuwe ‘Europese religie’ is nadrukkelijk antichristelijk en antikatholiek. Zo bracht de Europese Commissie vorig jaar een schoolkalender uit met alle religieuze feesten behalve … de christelijke. Tot zover ‘Europa‘.

(Pierre Manent, Frans politiek filosoof)

Advertenties