Knoeiers achter een bureau

door lievendebrouwere

  

Onlangs is een buitengewoon interessant boek verschenen: Als Arbeiter in Amerika. De schrijver van het boek is ‘Regierungsrat’ Kolb, een staatsambtenaar. De man ondernam het waagstuk om maandenlang als gewoon arbeider in Amerika te gaan werken. Daar vormde hij zich een oordeel over het leven en de mensen dat er heel anders uitzag dan wat hij zich tijdens zijn opleiding en carrière als ambtenaar had eigen gemaakt. Jarenlang bekleedde hij een betrekkelijk verantwoordelijke positie, maar pas toen hij deze opgaf, leerde hij het leven zó kennen dat hij in zijn boek de volgende behartenswaardige zin kon schrijven: ‘Hoe vaak heb ik mij vroeger, wanneer ik een gezonde man zag bedelen, niet verontwaardigd afgevraagd: waarom werkt die schooier niet? Nu wist ik het. De dingen zien er in theorie wel even anders uit dan in de praktijk. Zelfs de meest onmogelijke economische begrippen kan men van achter een bureau best hanteren.’ Men kan tegenwoordig vanalles leren waardoor men een verantwoordelijk positie kan innemen, en toch heel ver van het leven af staan, hetzelfde leven waarop men geacht wordt invloed uit te oefenen. Wanneer iemand opgeleid wordt om bruggen te bouwen dan zal in de praktijk al gauw blijken of hij competent is of niet. Maar wanneer iemand wordt opgeleid om in het sociale leven werkzaam te zijn, dan zullen zijn gebreken niet zo snel aan het licht treden. Slecht gebouwde bruggen storten in, maar wat in het sociale leven wordt verknoeid, blijkt alleen uit het feit dat mensen daaronder lijden. En de samenhang tussen dit lijden en het knoeien ziet men niet zo gemakkelijk als de samenhang tussen een ingestorte brug en een incompetente ingenieur. 

(Rudolf Steiner, GA 34)

Advertenties