Verontrustend  (2)

door lievendebrouwere

  

Vandaag in de krant: ‘Wereldleiders beloven dat ze de aarde zullen redden.’ Zelden zo’n verontrustend nieuws gehoord. We zijn er al zowat 100 jaar getuige van wat de gevolgen zijn als onze leiders de wereld willen redden. Het betekent niets anders dan de grootste ellende. Het voortouw op de VN-klimaatconferentie in Parijs wordt (natuurlijk) genomen door Barack ‘Bombing’ Obama, de oorlogszuchtige Nobelprijs voor de Vrede. Als hij verklaart vastbesloten te zijn de aarde te zullen redden, dan stijgt de terreurdreiging tot niveau 10. Als 150 regeringsleiders verklaren eensgezind te zijn, dan is de aarde pas echt in gevaar. Laten we dus hopen dat deze klimaatconferentie eindigt zoals alle vorige: mét ruzie en zonder beslissing. Want vrede tussen regeringsleiders dat betekent oorlog tussen mensen.