Verontrustend  (3)

door lievendebrouwere

  

De klimaattop in Parijs begint me echt schrik aan te jagen. Overal ter wereld komen mensen op straat die onze planeet willen redden. Is de mensheid ooit eensgezinder geweest? Niet alleen de mensen op straat zijn eensgezind, ook hun leiders zijn eensgezind. Hebben ze niet net verklaard vastbesloten te zijn de planeet te redden? Is dat ooit vertoond: alle wereldleiders die aan hetzelfde zeel trekken? Maar dat is nog niet alles: alsof er geen grenzen zijn aan de eensgezindheid, zijn die eensgezinde mensen het ook nog eens eens (sic) met hun eensgezinde leiders! Dat moet een primeur zijn in de geschiedenis van de mensheid! Een drieëenheid van eensgezindheid, alsof de goddelijke triniteit zelf op aarde is neergedaald! Alsof de Messias op het punt staat om de wereld te redden. De joden zullen blij zijn, ze hebben er lang op gewacht. Maar als antroposoof voel je natuurlijk nattigheid. Niet alleen is de Messias al gekomen en heeft hij de wereld al gered, maar hij verklaarde ook dat hij niet gekomen was om vrede te brengen maar … het zwaard. Dat klinkt heel anders dan die roerende eensgezindheid van groot en klein. En zeker dan de vredebrengers van de islam, die trouwens net geadopteerd zijn door de paus. Christenen en moslims, verklaarde de religieuze leider onlangs, zijn als broer en zus, iets waar de media het ongetwijfeld roerend mee eens waren. Ook hier dus niets dan eensgezindheid. Nee, het lijdt voor de (niet eensgezinde) antroposoof geen twijfel: degene die in Parijs zijn opwachting maakt – op wolken van eensgezindheid – is niemand minder dan Ahriman. En reken maar dat als hij zijn ware gezicht laat zien – want hij vermomt zich natuurlijk als de wedergekomen Christus – de opwarming van de aarde het laatste van onze zorgen zal zijn.