Ars longa vita brevis

door lievendebrouwere

  

Afgelopen vrijdag werd op een kunsttentoonstelling in Miami een bezoekster aangevallen met een mes. Omdat iedereen dacht dat het om een performance ging, greep niemand in. Pas toen duidelijk werd dat het niet om kunst ging, werd het slachtoffer – dat op de grond lag te bloeden – geholpen. De dader verklaarde aan de politie dat ze gewoon iemand wilde zien bloeden. Het is niet bekend of haar motieven kunstzinnig van aard waren. Evenmin is bekend wat de bezoekers ervan overtuigde dat het NIET om kunst ging. Bloeden en steken met messen is namelijk vrij populair in hedendaagse performances. Kunstkenners zijn op dat gebied dus een en ander gewoon en zullen niet gauw verpinken als ze iemand zien bloeden. Dat verklaart waarom ze niet ingrepen. Waarom ze dat ten slotte wél deden moet vermoedelijk worden toegeschreven aan het feit dat de bloedende vrouw kleren aan had. Hedendaagse kunstenaars, met name vrouwelijke kunstenaars, bedrijven de kunst meestal naakt. Maar zekerheid is er voorlopig niet. Het politieonderzoek moet uitwijzen waar het onderscheid tussen kunst en terreur ligt. Moge de nieuwe Maigret opstaan!

 

Advertenties