De oude sleur

door lievendebrouwere

  

Mensen willen steeds maar weer geloven, dat alles zal verder gaan zoals het nu gaat. Maar dat zal niet gebeuren! Als er zo verder geleefd wordt, zonder impulsen uit de geestelijke wereld, dan kan de industrie blijven draaien, dan kunnen de banken blijven bestaan, dan kunnen de universiteiten wetenschap blijven onderwijzen, dan kunnen beroepen verder uitgeoefend worden, maar het zal allemaal naar decadentie leiden, naar barbarij, naar de ondergang van de beschaving. Wie de resultaten van de geesteswetenschap niet tot leven wil brengen, wil in feite geen vooruitgang maar achteruitgang. De meeste mensen willen vandaag achteruitgang en maken zichzelf wijs dat daaruit vooruitgang kan komen.

(Rudolf Steiner – GA 202 – Dornach, 26 december 1920)