Gezocht: een nieuw hoofd

door lievendebrouwere

  

Dit is Larycia Hawkins, professor politicologie aan Wheaton College, een christelijke universiteit in de Amerikaanse staat Illinois. Zelf christen zijnde, is ze een hijab beginnen dragen uit solidariteit met haar muslim sisters. Toch was dat niet de reden waarom ze geschorst werd. Ze had verklaard dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden en dát vond de universiteit een brug te ver. Het zou lachwekkend zijn als het niet om te huilen was. Een christen die beweert dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden, weet duidelijk niets af van het christendom. Dat is op zich niet zo erg, want geloof is in de eerste plaats een gevoelskwestie. Je kunt van gewone gelovigen niet verwachten dat ze theologisch onderlegd zijn. Maar van een hoogleraar aan een christelijke universiteit mag je toch verwachten dat ze op zijn minst onderscheid kan maken tussen de christelijke en de islamitische God. En helemaal erg wordt het natuurlijk als zelfs de paus van Rome dat niet meer kan, want de uitspraak dat christenen en moslims dezelfde God aanbidden is van hem afkomstig. 

Waarom is dat nu zo erg? Als zelfs de intellectuelen van het christendom – met de paus op kop – geen verschil meer zien tussen de christelijke en de islamitische God, dan betekent dat eigenlijk dat het moderne christendom een kip zonder kop is. Nu is het christendom altijd een kip met een bijzonder grote kop geweest. Geen enkele andere godsdienst bezit zo’n uitgebreide theologie. Van meet af aan heeft het christendom zich intens verbonden met de menselijke ratio. Daardoor heeft het ook de ontwikkeling van de moderne wetenschap mogelijk gemaakt. Dat het vandaag geen enkel contact meer lijkt te hebben met die indrukwekkende intellectuele erfenis is niets minder dan een … onthoofding. 

Maar het is meer dan een onthoofding alleen. Hoe waarschijnlijk is het dat de paus van Rome niet meer zou weten wat het verschil is tussen God en Allah? De vorige paus – Joseph Ratzinger – wist het maar al te goed. Tijdens zijn beruchte Regensburger-toespraak beklemtoonde hij de rationaliteit van de christelijke God en de irrationaliteit van de mohammedaanse God. Dat onderscheid is voor het christendom essentieel. Daarom heeft het christendom zich ook altijd uit alle macht verzet tegen de – zowel fysieke als geestelijke – aanvallen van de islam. Haar theologie bereikte zelfs een hoogtepunt in deze strijd. Thomas van Aquino, die geldt als de grootste van alle christelijke denkers, was tevens de grootste bestrijder van de islam. 

Je zou kunnen zeggen dat het christendom zichzelf heeft leren kennen in de strijd tegen de islam. Nu het die strijd opgegeven heeft en geen verschil meer ziet tussen de christelijke en de islamitische God, kent het ook zichzelf niet meer. En is dat niet de Grote Ziekte van het Westen: gebrek aan zelfkennis? Het Westen is blind geworden voor zijn eigen christelijke karakter, het maakt geen onderscheid meer met de islam en noemt dat, zoals Larycia Hawkins, ‘christelijk’ gedrag. Maar er bestaat niet zoiets als blind christelijk gedrag. De mens is niet van nature christelijk. Christelijk gedrag is juist een uiting van bewustwording. Wie die bewustwording teniet doet, wie geen onderscheid meer maakt, gedraagt zich antichristelijk.

Nu kan ik moeilijk geloven dat dit per ongeluk is gebeurd en dat de christelijk kip haar kop gewoon verloren heeft. Nee, die kop is eraf gehakt. Maar dat is niet alles, hij is ook nog eens vervangen door een andere kop, een antichristelijke kop. De christelijke kip rent niet rond zonder kop, ze rent rond met een andere kop, een islamitische kop. Men kan denken wat men wil van Joseph Ratzinger, maar hij was een christelijk hoofd van de kerk. Dat was hoogstwaarschijnlijk ook de reden waarom hij is moeten aftreden. Want de kerk is allang niet christelijk meer, zij is zelfs ronduit antichristelijk geworden. Die ‘omkering’ werd bezegeld door het aftreden van de scherp onderscheidende Ratzinger die vervangen werd door Franciscus die geen verschil meer ziet tussen de christelijke en de islamitische God. Op de katholieke kerk staat vandaag een islamitisch hoofd.

De universiteit van Wheaton heeft blijkbaar nog een christelijk hoofd. En dat had alle reden om professor Hawkins te schorsen. Wie zich antichristelijk gedraagt, moet geen les geven aan een christelijke universiteit. Maar Wheaton zal waarschijnlijk aan het kortste eind trekken, want professor Hawkins wordt niet alleen gesteund door haar muslim sisters en door heel politiek correct Amerika, maar ook door de paus van Rome. Daartegenover kan de universiteit alleen een ‘afgehakt’ christelijk hoofd plaatsen, een levenloos, bloedeloos christelijk bewustzijn. En dat zal niet volstaan. Het enige wat Wheaton – dat hier model kan staan voor de hele Westerse beschaving – kan redden, is een ‘nieuw hoofd’, een levend en warmbloedig bewustzijn van het christendom. En dat bewustzijn zal het moeten bevechten op het islamitische hoofd dat nu op haar schouders staat.