Oude bokken en jonge maagden

door lievendebrouwere

  

In Pakistan is een wet die kindhuwelijken wilde verbieden weer ingetrokken onder druk van de Raad voor Islamitische Theologie die het wetsvoorstel godslasterlijk vond. Dat is niet meer dan logisch want de Profeet (gezegend zij zijn naam) trouwde met de 6-jarige Aïsha en zijn voorbeeld is heilig voor moslims. Annemie Struyf verklaarde onlangs op televisie dat in heel wat moslimlanden vrouwen minder waard zijn dan een hond. Wellicht is dat de reden voor het feit dat de vluchtelingenstroom in Europa voor 80 procent bestaat uit mannen. Waren die mannen allemaal ongetrouwd of hebben ze vrouw en kinderen gewoon achtergelaten in Syrië, zoals men ook honden achterlaat? Degenen die wel beschaafd genoeg waren om hun vrouw en kinderen mee te nemen, staan machteloos tegenover deze overmacht. Telkens weer horen we berichten van vrouwen die in asielcentra worden aangerand. Die berichten zijn hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg want de media – hoeft dat nog gezegd? – doen er alles aan om de harde feiten te verdoezelen. Hoever ze daarin gaan toont het Rotherham-proces dat momenteel gaande is in Engeland: geen woord daarover komt in de Vlaamse kranten. Ze zwijgen als vermoord. Men moet dus niet vragen wat ze allemaal niet verzwijgen over wat er gaande is in die asielcentra waar een kleine minderheid van vrouwen (en kinderen!) weerloos overgeleverd is aan een overweldigende meerderheid van mannen voor wie vrouwen letterlijk niks waard zijn. Worden die vrouwen – en dan vooral de christelijke vrouwen – gescheiden gehouden van moslimmannen, of wordt zo’n maatregel als discriminerend beschouwd? De wrange ironie is dat de media, die deze grootschalige aanrandingen van vrouwen en kinderen in de doofpot stoppen, zichzelf als … moreel superieur beschouwen. 

Advertenties