Kaaiman in Koksijde

door lievendebrouwere

  

‘Het is ook verheugend dat een succespleiter als Van Steenbrugge beide componenten van een aanranding ter harte kan nemen: slachtoffer én dader, al dan niet vermeend. Indien iemand beweert, zonder bewijzen, dat hij vijftig jaar geleden een keer bewreven is door een overvriendelijke pastoor, trekt meester Van Steenbrugge ten strijde tegen alle priesters, alle bisschoppen, en tegen het Vaticaan. Weliswaar voor een verkeerde rechtbank via een verkeerde procedure namens verkeerde eisers tegen verkeerde daders over verkeerde feiten, maar dat ligt meer aan ons gebrekkige rechtssysteem dan aan zijn vakkunde.

Indien evenwel een kind uit de Westhoek beweert, zonder bewijzen, dat het vijf minuten geleden is vastgegrepen door een Irakees, dan wijst meester Van Steenbrugge er streng op dat alleen mag worden opgetreden indien een rechter het bewijs tegen de beschuldigde onweerlegbaar heeft bevonden.

Zijn vennote meester Mussche verdedigde ooit, en zoals in hun associatie gebruikelijk met veel succes, een professor zoölogie van de Universiteit Gent die bij ledikantsessies met een studentin haar tweejarige kleuter bij herhaling seksueel misbruikte. Maar hij was geen katholiek, dat was dus minder erg. Twee jaar cel.’

(Koen Meulenaere)