Vluchtelingen?

door lievendebrouwere

  

In de weekendkrant lees ik een reportage over de vluchtelingenkampen langs de Franse kust, van Cherbourg tot Calais. Onder foto’s van primitieve onderkomens, staan commentaren als: ‘huisdieren hebben het hier beter dan wij’. Allemaal weinig opbeurend. Maar op één van de foto’s zie ik een Aziatisch meisje. Ze blijkt te leven in een kamp van … Vietnamese vluchtelingen. Waar zouden die dan wel voor op de vlucht zijn, vraag ik me af, de Vietnam-oorlog is toch allang voorbij? En opeens besef ik dat hier heel wat meer gaande is dan mensen die vluchten voor oorlogsgeweld. Dit zijn werkelijk volksverhuizingen: grote groepen van mensen die van het Oosten naar het Westen trekken. Wat beweegt hen daartoe? Is dat werkelijk alleen maar de oorlog? Of is die oorlog slechts een voorwendsel of een aanleiding, en gaat het om iets dat dieper in de Oosterse ziel sluimert en dat wakker is gemaakt door het oorlogsgeweld? Is er wellicht in Europa iets waar Europa zichzelf niet van bewust is en dat ontelbare mensen uit het Oosten onweerstaanbaar aantrekt, zonder dat ook zij precies weten wat het is? Het feit dat men steeds weer spreekt van vluchtelingen terwijl men er tegelijk van uitgaat dat ze hier zullen blijven en dus moeten geïntegreerd worden, lijkt erop te wijzen dat men onbewust wel weet dat het om iets anders gaat dan een vluchtelingenstroom. Maar tussen dit onbewuste weten en het bewuste discours gaapt een diepe kloof en misschien is dat wel dezelfde als de kloof tussen Oost en West die al deze mensen proberen te overbruggen. Misschien moet de mensenstroom beantwoord worden met een tegengestelde gedachtenstroom en moet het bewuste, rationele ‘mannelijke’ denken zijn terrein verlaten en zich naar de ‘overkant’ begeven, naar het onbewuste terrein van ‘het vrouwelijke’. 

Advertenties