Hart boven Hard

door lievendebrouwere

  

Deze foto van de ‘grote parade’ van gisteren doet me denken aan een verslag dat ik ooit las van een andere optocht, een van Pegida. Daarin werd met grote verontwaardiging gesproken over het feit dat er in die Pegida-parade … kinderen meeliepen. Dat je op straat kwam voor een bepaalde overtuiging, tot daaraan toe. Maar je eigen kinderen daarvoor gebruiken, nee dat vond men de schaamte voorbij. Hoe diep moest je daar niet voor gevallen zijn! Dat die ‘verontwaardigden’ gisteren precies hetzelfde deden, ontging hen blijkbaar. De reden ligt natuurlijk voor de hand: zij zijn de goeden en de lui van Pegida zijn de slechten. En wat de goeden doen is per definitie goed, ook al doen ze precies hetzelfde als de slechten. En wat de slechten doen, is per definitie slecht ook al doen ze precies hetzelfde als de goeden. Ik krijg het er een beetje koud van als mensen op een dergelijke radicale manier de wereld opdelen in goede en slechte mensen, in mensen die geen kwaad kunnen doen en mensen die geen goed kunnen doen. Waar ligt het verschil met moslimterroristen, vraag ik me af. Ik kijk dan ook met grote argwaan naar al die HARTelijkheid, want daaronder schuilt heel veel HARDheid. Hart boven Hard: what’s in a name. 

Advertenties