Imre Kertész

door lievendebrouwere

  

‘Auschwitz is voor Imre Kertész geen abberratie in een wereld waarin het goede, het menselijke, triomfeert – Auschwitz is het menselijke. Het is een logische uitwas van de lagere instincten en perversiteiten die eigen zijn aan de menselijke geest. En dan komt het er gewoon op aan de juiste machthebber te vinden, ‘een demon die onze vuile zaakjes kan opknappen en onze vuile verlangens bevredigen, die al onze demonische eigenschappen op zijn schouders zal nemen.’ Met Holocaust-sentiment willen we vooral onze ziel redden, willen we na de schipbreuk alleen wat schijnwaarheden bergen, onze naoorlogse onschuld in de verf zetten. Maar nooit meer Auschwitz? Kertész is – of wàs – helaas wijzer dan dat.’

(Alexandra De Vos)