Er was eens een paus …

door lievendebrouwere

  

‘Het klopt dat de idee van verovering inherent is aan de ziel van de islam. Maar je kan ook het doel van het evangelie volgens Mattheus, waarin Jezus zijn apostelen uitstuurt naar alle landen, in dezelfde idee van verovering kaderen.’

‘Als ik mensen hoor praten over de christelijke wortels van Europa, huiver ik van de toon, die soms triomfantelijk of zelfs wrokkig lijkt. De discussie krijgt dan een kolonialistische boventoon. De bijdrage van het christendom aan de Europese cultuur was er één van dienstvaardigheid – van Christus bij de voetwassing – en niet van kolonialisme.’

(Franciscus, de Poop of Room)

Advertenties