De morele grondovertuiging

door lievendebrouwere

  

‘Wat we vergeten, is dat het moderne liberalisme juist put uit de christelijke notie dat alle zielen gelijk zijn voor God, een revolutionaire notie, op punt gezet door apostel Paulus. Individuen zijn vrij en gelijk, verantwoordelijk voor hun daden, want uitgerust met de rede en een geweten. Op die grond krijgen alle mensen toegang tot hetzij de hemel (christendom) hetzij de stembus (democratie), ongeacht of je man of vrouw, burger of slaaf, zwart of wit bent en ongeacht of je koosjer of halal eet. Maar de herkomst van die morele grondovertuiging durven liberaal-progressieve Europeanen niet meer te articuleren. Daar zit de tragiek. De gelijkstelling van secularisme aan ongeloof, aan onverschilligheid en materialisme, berooft Europa van moreel gezag, en speelt juist diegenen in de kaart die Europa al te graag afschilderen als decadent en zonder overtuiging.’

(Larry Siedentop)

Advertenties