Zijt daarmee getrouwd!

door lievendebrouwere

  
Yves Leterme vergeleek de Franstalige pers in België ooit met Radio Milles Collines dat destijds opriep tot de volkerenmoord in Ruanda. Die uitspraak veroorzaakte natuurlijk een explosie van verontwaardiging in Franstalig België. (De weinige) Vlamingen die Brusselse en Waalse kranten lezen, beweerden nochtans dat Leterme niet eens zoveel overdreef. Veel is er sinds die tijd niet veranderd, dat bleek onlangs in de krant Vers l’Avenir. Daar verscheen de volgende titel: ‘La Flandre, un dangereux pervers narcissique!’ (Vlaanderen, een gevaarlijke narcistische pervert!). De ondertitel luidde: ‘Dépourvu d’empathie, froid, dénigrant, insatisfait, moqueur, isolant sa proie.’ (Verstoken van empathie, kil, geringschattend, onvoldaan, spottend, zijn prooi isolerend). In het artikel viel onder meer te lezen: ‘Vu d’ici, la Flandre (qu’on connaît finalement de moins en moins) apparaîtrait de plus en plus comme une sorte de Corée du Nord où tout le monde sourit, tout le monde marche au pas et où les pontes de la N-VA à la tribune regardent fièrement défiler les troupes.’ (Van hieruit gezien lijkt Vlaanderen (dat wij ten slotte van langsom minder kennen) meer en meer een soort Noord-Korea te worden, waar iedereen glimlacht, iedereen in de pas loopt, en waar de grote bonzen van de N-VA vanaf de tribune hun troepen trots zien defileren.)

P.S. WordPress blijkt ‘verstoken van empathie’ in het Frans niet te willen/kunnen publiceren. Wat niet onbegrijpelijk is. Het maakt er dépourvu d’empathie van. Wat veelzeggend is.

Advertenties