door lievendebrouwere

  

Lucifer bestormt de mens wanneer hij zich overgeeft aan eenzaam gepieker. Het Ahrimanische principe is werkzaam wanneer hij alleen maar luistert of op een andere manier waarneemt. Wanneer wij onze ziel echter innerlijk versterken en activeren zodat we onze gedachten kunnen horen of zien wanneer we ze denken, dan mediteren we. Mediteren is de middenweg. Het is geen denken en het is geen waarnemen. Het is een denken dat zo levend is als het waarnemen, en het is een waarnemen van wat niet buiten maar in de mens is. Tussen het Luciferische element van de gedachte en het Ahrimanische element van de waarneming, vloeit het leven van de mediterende ziel in een goddelijk-spiritueel element dat in zichzelf de rechtmatige ontwikkeling van wereldverschijnselen draagt. De mediterende mens leeft in deze goddelijke stroom. Aan zijn rechterzijde zijn alleen gedachten, aan zijn linkerzijde is alleen het luisteren. Hij sluit geen van beide buiten maar begrijpt dat hij in een drieheid leeft. Hij weet ook dat er een polariteit is tussen beide elementen, waartussen het mediteren zich voortstromend beweegt. En hij weet dat in het mediteren het luciferische en ahrimanische element in evenwicht moeten worden gehouden.’

(Rudolf Steiner) 

Advertenties