De verlangende ziel

door lievendebrouwere

  

De ziel is in eerste instantie een verlangend wezen. Zij is vervuld van sympathie en antipathie, van begeerten en verlangens. De geest toont de ziel echter na enige tijd dat zij niet alleen moet verlangen. Wanneer de ziel dankzij de geest het verlangen overwonnen heeft, dan is zij niet langer passief maar stroomt uit haar de liefde, zoals uit de onontwikkelde ziel het verlangen stroomt. Verlangen en liefde, dat zijn de tegengestelde krachten waartussen de ziel zich ontwikkelt. De nog in zinnelijkheid en uiterlijke verschijning verstrikte ziel is de verlangende ziel. De in samenhang en harmonie met de geest ontwikkelde ziel is de liefhebbende ziel. Dat is wat haar van incarnatie naar incarnatie leidt: het streven om van een begerende en verlangende ziel een liefhebbende ziel te worden, wier werken werken van liefde zijn.

(Rudolf Steiner)

GA 52 – Berlijn, 8 maart 1904 

Advertenties