De democraat

door lievendebrouwere

 

Referenda! Kent gij nog iets primitievers?

(David Van Reybrouck)

Advertenties